Projekt:

E-morze, e-Pomorze

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 października 2011 - 31 grudnia 2011

Okres zawarcia umowy:

11 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

Budżet: 62500,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku digitalizacją zajmuje się od czterech lat - to kolejne zadanie placówki po statutowej trosce o czytelnictwo w województwie pomorskicm i działalności kulturalnej. Przedsięwzięcie rozpoczęto od zakupu w ramach programu Mecenat sprzętu i oprogramowania w celu utworzenia biblioteki cyfrowej, z kolei w 2010 r. biblioteka realizowała z powodzeniem - dzięki wsparciu finansowemu z MKiDN - projekt "Cyfrowe Morze". Polegał on na umieszczeniu w stworzonej przez WiMBP Gdańskiej Bibliotece Cyfrowej materiałów dotyczących tematyki morskiej związanej z obszarem polskim. Również w 2010 r. biblioteka nawiązała współpracę przy tworzeniu Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej, prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku. W ramach digitalizacji biblioteka współpracuje z Biblioteką Gdańską PAN, Centralnym Muzeum Morskim oraz Archiwum Państwowym w Gdańsku, które ze swoich zasobów typują materiały godne zamieszczenia w bibliotece cyfrowej. Została doposażona pracownia, kupiono 2 szt. sprzętu + 1 szt. oprogramowania. Zakupiono infrastrukturę do przechowywania danych, zakup infrastruktury do digitalizacji, zakup wyposażenia do Pracowni Digitalizacji. Zakupiono 4 szt. sprzętu + 1 szt. oprogramowania: infrastruktura + prace biorowe

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

29173
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
3946
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
3116
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
3116
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
2815
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
15
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
3861
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

29838

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

13
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
  2. Archiwum Państwowe w Gdańsku
  3. Biblioteka Gdańska Polska Akademia Nauk

Opis działań promocyjnych:

Zadanie zapromowane zostało w jedynej w województwie pomorskim gazecie regionalnej - "Dzienniku Bałtyckim". Do tej codziennej gazety w każdy piątek dołączone są dodatki powiatowe. W dodatkach tych (osiemnastu) w dniu 4 listopada 2011 r. ukazał się artykuł o tej samej tresci promujący projekt "E-morze, e-Pomorze". Dostraczamy ww. tekst z jednego z dodatków - "Gryfa Koścerskiego".