Projekt:

Tworzenie infrastruktury technicznej do Digitalizacji zbiorów - etap I

Informacje ogólne

Okres realizacji:

16 lipca 2012 - 28 czerwca 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Zamek Królewski w Warszawie ­- Muzeum

Budżet: 1975004,14

Rodzaj projektu:

  Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt TWORZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DO DIGITALIZACJI ZBIORÓW – etap I – realizowany w terminie 8 sierpnia 2012 r. -  20 czerwca 2013 r. W etapie I projektu „Digitalizacja zbiorów” w ramach WPR Kultura+ w latach 2012/2013 związanych z uruchomieniem pracowni digitalizacji i publikacją materiału cyfrowego zostały wykonane następujące zadania: 1/ Zakupiono zgodnie z założeniami podstawową infrastrukturę do uruchomienia procesu digitalizacji, tj. sprzęt średnioformatowy i małoobrazkowy z węzłowym osprzętem do pracowni fotograficznej, infrastrukturę komputerową do pracy na materiale cyfrowym, sprzęt do skanowania materiałów archiwalnych oraz podstawową infrastrukturę do długoterminowego przechowywania danych cyfrowych. Sprzęt został zaprojektowany systemowo, żeby w kolejnych latach móc go sukcesywnie, w miarę potrzeb i możliwości rozwijać. 2/ Wykonana została sieć informatyczna umożliwiająca dostęp do stosownych usług propagowanych przez dedykowane urządzenia o wskazanym jako docelowy parametrze przepustowości  10GBps I/O (wejścia – wyjścia). Składało się na to, wykonanie planów związanych z określeniem miejsca przepustów instalacyjnych, typu przyłączy, materiałów i urządzeń, które stosownie do zamierzeń powinny być użyte w celu uzyskania określonych parametrów, niezbędnych do sprawnej realizacji poszczególnych zadań, według wytycznych mających na celu zapewnić nieprzerwaną dostępność każdego elementu projektu i zabezpieczenie uzyskanego materiału cyfrowego.                 3/ Dzięki użyciu odpowiedniej klasy sprzętowej zrealizowane zostały parametry zapewniające stały/nieprzerwany i płynny dostęp do danych w procesie ich produkcji i obróbki, weryfikacji oraz merytorycznego nadzór nad wytwarzaną treścią. Zapewnienie ich stałego zabezpieczenia i replikacji odbywa się dzięki urządzeniom typu macierze dyskowe i biblioteka taśmowa który to sprzęt dzięki modułowej konstrukcji spełnia również wymóg skalowalność, dając możliwość rozwoju istniejącej architektury w przyszłym procesie rozwoju pracowni.                 4/ Zabezpieczenie danych skondensowanych na urządzeniach odbywa się zgodnie z polityką bezpieczeństwa standardów ACL przy pomocy serwera propagującego zabezpieczenia kontrolera Active Directory. Dzięki tej polityce możliwa jest administracja uprawnieniami na poziomach, odczyt/zapis/wykonanie/zmiana uprawnień/uprawnienia specjalne, oraz płynne zarządzanie udziałem przypisanym do użytkownika systemu z wykorzystaniem skryptologii powershell. Realizowana jest również z tego poziomu szeroko rozumiana administracja usługami i zasobami stacji generujących dane.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

5744
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
2719
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
6617
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
8082
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
3
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
53017
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Baza ewidencji zbiorów muzealnych jest baza do wewnętrznego prowadzenia inwentarzy zbiorów muzealnych muzeum. Dane dotyczące zbiorów są publikowane w serwisie "Kolekcja Zamku Królewskiego w warszawie - Muzeum". 

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

165

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

9271

Pozostałe informacje

56
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
2
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 2. Fundacja Teresy Sahakian

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania została zaplanowana w drugim półroczu realizacji zadania. W okresie 1.08.2012 - 31.12.2012 trwały prace nad umową z firmą realizującą filmy promocyjne projektu oraz prace nad ich scenariuszem. Ustalono również harmonogram prac przy zdjęciach filmowych i realizacji postprodukcji. 28.02.3013 r. zgodnie z harmonogramem odebrano film promocyjny.                                                                                                                                                             W pierwszym kwartale 2013 r. ukazał się Raport roczny Zamku Królewskiego, w którym szczegółowo opisano realizację projektu "Digitalizacji zbiorów". 24 czerwca 2013 r. odbyła się konferencja prasowa dot. podsumownaia realizacji projektu, na której zaprezentowano oficjalnie film promujący digitalizację. Od tego momentu ruszyła również kampania promocyjna na stronie internetowej Zamku Królewskiego oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Youtube, Twitter).                                                                                                                                                                                                            

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Dziewczyna w ramie obrazu

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Malarstwo/query/rembrandt/id/ZKW_3906 zobacz obiekt >>

 2. Uczony przy pulpicie

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Malarstwo/tworca/Rembrandt%20van%20Rijn%20(1606-1669)/id/ZKW_3905 zobacz obiekt >>

 3. Fotel tronowy

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Meble/rodzaj/fotel%20tronowy/id/ZKW_3385 zobacz obiekt >>

 4. Rolka Sztokholmska

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Rysunek/rodzaj/rolka/id/ZKW_1528_1-39 zobacz obiekt >>

 5. Talerz z Manufaktury Porcelany w Miśni

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Ceramika/tworca/Kr%C3%B3lewska%20Manufaktura%20Porcelany%20w%20Mi%C5%9Bni%20(Mi%C5%9Bnia%20%3B%201710-%20)/id/ZKW_4974 zobacz obiekt >>

 6. Popiersie Pawła Jana Sapiehy

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Rze%C5%BAba/tworca/Le%20Brun%2C%20Andr%C3%A9%20(1737-1811)/id/ZKW_3380 zobacz obiekt >>

 7. Grafika widok Warszawy

  http://kolekcja.zamek-krolewski.pl/obiekt/kolekcja/Grafika/rodzaj/grafika%3B%20rycina/id/ZKW_5326 zobacz obiekt >>