Projekt:

Wirtualne Muzea Małopolski Plus. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 listopada 2013 - 30 czerwca 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Budżet: 597187,91

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt zakładał rozbudowę infrastruktury technicznej dla istniejącej od marca 2012 r. Regionalnej Pracowni Digitalizacji (RPD), powstałej w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski, w ramach którego zdigitalizowano ponad 700 eksponatów muzealnych (500 3D i 200 2D) z 35 muzeów z Małopolski i udostępniono je w szerokim kontekście na portalu edukacyjnym. Zakup dodatkowego sprzętu i oprogramowania umożliwił m.in. wzrost efektywności skanowania i obróbki plików graficznych przed ich publikacją w internecie. Tym samym RPD została przekształcona w najwydajniej działające regionalne centrum digitalizacji i kompetencji, mogące docelowo digitalizować zbiory wszystkich muzeów w regionie. Projekt umożliwił także poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego Małopolski odbiorcom polskim i zagranicznym przez digitalizację kolejnych 120 eksponatów z 4 muzeów, bez których nie jest możliwa pełna prezentacja zbiorów regionu: Manggha, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum ING PAN, a przede wszystkim Zamek Królewski na Wawelu.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

159366
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
121
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
0.8
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
330
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

119525

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

119525

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

14
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
4
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
  2. Muzeum Archeologiczne w Krakowie
  3. Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN
  4. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Opis działań promocyjnych:

W okresie realizacji projektu Wirtualne Muzea Małopolski Plus (listopad 2013-czerwiec 2014), realizowane były następujące działania promocyjne: Media Współpraca z mediami tradycyjnymi i elektronicznymi w zakresie popularyzacji zasobów portalu. Na potrzeby redakcyjne, opracowywane były materiały dotyczące realizacji kolejnych etapów projektu. Średnio raz w miesiącu były one dostarczane codziennym mediom lokalnym i regionalnym oraz krajowym mediom potencjalnie zainteresowanym tematyką dziedzictwa i kultury. Wskutek tych działań ukazało się ok. 20 publikacji w najważniejszych mediach: Gazeta Wyborcza Kraków (wydania papierowe i internetowe), Gazeta Wyborcza kraj (wydania internetowe), Gazeta Krakowska (wydania papierowe i internetowe), Dziennik Polski (wydania papierowe i internetowe), gazeta.pl, Onet.pl, wywiady w regionalnych rozgłośniach radiowych, m.in. Radio Kraków Małopolska, Krk.fm, Antyradio Kraków oraz TV. Warto podkreślić, że temat zawsze wywoływał zainteresowanie ze strony Polskiej Agencji Prasowej dzięki czemu stworzone przez PAP komunikaty były przywoływane przez największe media w kraju. Media społecznościowe: W terminie od 04.11.2013 r. do 14.07.2014 r. prowadzone były także działania w mediach społecznościowych. Na stronie Małopolskiego Instytutu Kultury na Facebooku, która liczy obecnie 5452 fanów, opublikowano 13 postów, które relacjonowały prace nad digitalizacją zbiorów muzealnych oraz prezentowały wybrane eksponaty muzealne. Najwięcej informacji ukazało się w marcu (digitalizacja zbiorów wawelskich) oraz lipcu (zakończenie i podsumowanie projektu). Posty dotyczące Wirtualnych Muzeów Małopolski dotarły do 6473 osób. Największa oglądalnością cieszył się post „120 kolejnych obiektów w Wirtualnych Muzeach Małopolski”, w którym udostępniany był artykuł w Gazecie Wyborczej o tym samym tytule (zasięg: 1491 osób). Analogicznie projekt był promowany również na facebookowym profilu Wirtualnych Muzeów Małopolski liczącym obecnie 8375 fanów (ostatnie informacje o zakończeniu realizacji projektu i opublikowaniu na stronie nowych obiektów przyniosły blisko 200 nowych fanów). Opublikowano 17 postów, które osiągały zasięg do 793 osób. Projekt był promowany także w trakcie realizacji na stronie Wirtualnych Muzeów Małopolski (opublikowano 6 wpisów na blogu). Informacje o przebiegu prac docierały także na bieżąco do subskrybentów newslettera MIK. Strona MIK: W w/w okresie do promocji projektu była także wykorzystywana strona internetowa Małopolskiego Instytutu Kultury, która notuje następujące dane: • Liczba odwiedzin: (strona główna MIK) 20472 • Liczba odsłon: (strona główna MIK) 50678 • Liczba unikalnych użytkowników: (strona główna MIK) 13971 • Liczba powracających użytkowników: (strona główna MIK) 7121 Materiały prasowe on-line: Informacje zapowiadające publikacje obiektów: PAP Nauka w Polsce http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399119,rozszerza-wirtualna-baze-danych-malopolskich-muzeow.html Portal Świątniki Górne (swiatnikigorne.org) http://swiatnikigorne.org/?p=1840 Informacje o zakończeniu projektu: Gazeta Wyborcza Kraków (wyborcza.pl) http://wyborcza.pl/1,91446,16284683,120_kolejnych_obiektow_w_Wirtualnych_Muzeach_Malopolski.html Onet.pl http://wiadomosci.onet.pl/krakow/120-kolejnych-obiektow-w-wirtualnych-muzeach-malopolski/7xgtf Rzeczpospolita (rp.pl) http://www.rp.pl/artykul/551530,1123914-Nowe-obiekty-w-wirtualnych-muzeach.html Radio Kraków (radiokrakow.pl) http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/MNIA-9LTCKS malopolska.pl http://www.malopolska.pl/Wydarzenia/Strony/Aktualnosc.aspx?pid=7791 WorldNews.com http://article.wn.com/view/2014/07/07/Nowe_obiekty_w_wirtualnych_muzeach/ Platforma Pomia (pomia.pl) http://www.pomia.pl/181-miasta/krakow/aktual-krakow/3034-zobacz-wirtualne-muzea-malopolski Spidersweb.pl http://www.spidersweb.pl/2014/02/nowoczesne-technologie-w-muzeach-w-polsce-na-swiecie.html 14 lipca 2014 w TVP Kraków ukazał się 20-minutowy materiał poświęcony portalowi Wirtualne Muzea Małopolski.