Projekt:

Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 15 maja 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu

Budżet: 158209,72

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Aby kontynuować rozwój naszej pracowni i zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa zbiorów przekazywanych do Pracowni Digitalizacji zakupiono i zamontowano ogniotrwałą szafę do przechowywania cennych materiałów na czas procesu skanowania. Szafa spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa dla obiektów papierowych w razie pożaru (klasa odporności ogniowej 120P zgodnie z NT Fire 017). Aby efekt digitalizacji materiałów zabezpieczyć przed błędem ludzkim lub usterką sprzętu zakupiono i zamontowano macierz do długoterminowego przechowywania danych cyfrowych w serwerowni biblioteki. Macierz składa się z 2 elementów i może być rozbudowana o dodatkowe dyski, dokładane w miarę potrzeb. Część z posiadanych cennych materiałów nie mogła być bezpiecznie digitalizowana ze względu na ich niewystarczający kąt otwierania. Aby móc skanować te zbiory, które nie otwierają się do pełnych 180 st. zakupiono odpowiednią przystawkę do posiadanego skanera SMA Scan Master 2 XXL. W trakcie obróbki plików po digitalizacji na posiadanym skanerze Avision występował problem z przesyłaniem i obróbką plików. Aby wyeliminować ten problem zakupiono i uruchomiono w Pracowni Digitalizacji oprogramowanie do skanowania, obróbki i dystrybucji plików ImageWare BCS-2. Do prac nad projektem zostały zatrudnione 2 osoby, które wykonywały pracę skanerzystów oraz redaktorów Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Efektem ich pracy jest wykonanie 53337 skanów, digitalizacja 782 obiektów, w tym inkunabułu, starodruków, rękopisów, zabytkowej kartografii, a także stworzenie opisów i opublikowanie w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej 748 z nich. Została doposażona 1 pracownia digitalizacyjna. Liczba zakupionego sprzętu 3 szt. + 1 szt. oprogramowania. Nośniki do przesłania danych do Centrum Kompetencji; System do długoterminowego przechowywania danych; Oprogramowanie do skanowania, obróbki i dystrybucji plików.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

53337
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
782
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
2.66
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
797
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

748

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

51995

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

7
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Informacja o realizacji zadania pt. „Digitalizacja i rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu” i dofinansowaniu realizacji ze środków Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach Programu Kultura+ zostały zamieszczone i są dostępne na stronach www Biblioteki - www.wbp.opole.pl w zakładce Projekty oraz Opolskiej Bibliotece Cyfrowej - www.obc.opole.pl. Informacja w lokalnej prasie została zamieszczona październikowym wydaniu lokalnego dziennika  – Nowej Trybuny Opolskiej z dnia 30 października 2014 r.