Projekt:

Rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu

Informacje ogólne

Okres realizacji:

19 sierpnia 2013 - 8 sierpnia 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E.Smołki w Opolu

Budżet: 363140,14

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Projekt zakładał rozbudowę pracowni digitalizacji istniejącej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. E.Smołki w Opolu od 2009 roku. W tym celu zakupione skaner szalkowy formatu A2 ScanMaster 2 XXL i płaski skaner formatu A3 - oba z wydajnymi komputerami. Dodatkowo zakupiono trzeci komputer dla redaktora biblioteki cyfrowej. Wszystkie zestawy komputerowe zostały wyposażone w profesjonalne monitory Eizo. Cała istniejąca infrastruktura pracowni digitalizacji została zabezpieczona przed zanikami i skokami napięcia. Zostały w tym celu zakupione 4 zasilacze UPS. Do obróbki graficznej plików zakupiono programy komputerowe - 2szt. Abbyy FineReader 11 PL, 2szt. Adobe Photoshop CS6, 1szt. Document Express Professional 7.0 oraz program Zoomify do tworzenia cyfrowych prezentacji kartografii. Do serwerowni został zakupiony wydajny serwer przeznaczony do przechowywania i obróbki danych, jak również szafa Rack z zasilaniem awaryjnym i urządzeniem KVM. Do backupu i archiwizacji danych zakupiono napęd taśmowy podłączony do serwera. Aby "odświeżyć" Opolską Bibliotekę Cyfrową zakupiono także nową wersję programu dLibra wraz z 3-letnim wsparciem producenta. Do pracowni digitalizacji na czas realizacji projektu zatrudniono 2 osoby, które digitalizowały materiały biblioteczne, dokonywały ich obróbki cyfrowej, a później tworzyły metadane obiektów i udostępniały gotowe publikacje na stronie Opolskiej Biblioteki Cyfrowej - www.obc.opole.pl. W czasie od listopada 2013 do lipca 2014 r. zostało wykonanych 88687 skanów w poddanych digitalizacji 800 obiektach bibliotecznych, tj. starodrukach, zabytkowych grafikach i kartografii, a także XIX-wiecznym zbiorze reginalnemu. Wszystkie zbiory zostały bezpłatnie udostęnione na stronie OBC.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

88687
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
761
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

66515

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Informacja o realizacji zadania pt. „Rozwój Pracowni Digitalizacji WBP w Opolu” i dofinansowaniu realizacji ze środków Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach Programu Kultura+ zostały zamieszczone i są dostępne na stronie www Biblioteki - www.wbp.opole.pl w zakładce Projekty. Informacja w lokalnej prasie została zamieszczona w artykule ze styczniowego wydania lokalnego dziennika – Nowej Trybuny Opolskiej z dnia 30 stycznia 2014 r.