Projekt:

Centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych MNK. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 września 2012 - 30 listopada 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Narodowe w Krakowie

Budżet: 1243970,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu utworzone zostało centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych, wyposażone w specjalistyczną infrastrukturę, umożliwiającą kompleksowe opracowanie cyfrowe i merytoryczne bogatej kolekcji bibliotecznej gromadzonej przez Muzeum równolegle z dziełami sztuki i zabytkami kultury materialnej. Podstawa funkcjonalnego zaplecza digitalizacyjnego powstała w oparciu o sprzęt skanujący i fotograficzny (aparat z kompletem obiektywów i wyposażeniem) oraz stacje komputerowe do obróbki plików graficznych i archiwizacji. Opracowanie merytoryczne typowanych do digitalizacji w ramach planu działalności digitalizacyjnej księgozbiorów umożliwia wdrożony program biblioteczny (moduły dedykowane), który zintegrował w jednym systemie informatycznym zbiory biblioteczne o różnym charakterze i miejscu przechowywania.  Ich udostepnienie on-line jest możliwe dzięki modułowi prezentacji w Internecie oraz oprogramowaniu do edycji plików DJV-u. Pracę w programie bibliotecznym umożliwił zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, o parametrach warunkowanych przez system, dostosowany do przeglądania plików w wysokiej rozdzielczości. Do przechowywania i archiwizacji plików w wysokiej rozdzielczości posłuży serwer  pamięci  masowej,  który  przy  zastosowaniu dysków NL-SAS  i  macierzy  dyskowych  (z możliwością  rozbudowy  o  dodatkowe  półki  dyskowe)  jest  w  stanie  zapewnić  bezpieczne przechowywanie  dodatkowo  ok.  70  TB  danych oraz macierz archiwizacyjna wraz z  dedykowanym  oprogramowaniem sterującym automatyzacją  i  zarządzaniem  procesu  archiwizacji  danych. Zbiory  przechowywane  w  repozytorium  danych zostaną  udostępnione  w  Internecie,  m.in.  w  profesjonalnej  czytelni  on­line, dzięki zakupionym stanowiskom komputerowym wyposażonym m.in. w  słuchawki  do  odtwarzania  multimedialnych  dokumentów  oraz  nagrań  z  Mediateki  MNK. Po  zakończeniu  realizacji  projektu  uzyskano  następujące  efekty  rzeczowe  (rezultaty  projektu): -  sprzęt  fotograficzny  - 1  kpl. -  sprzęt  skanujący  z  kolumną  reprodukcyjną  –  1  kpl. -  sprzęt  komputerowy  (stacjonarny  i  mobilny)  -  24  szt. -  stacje  graficzne  -  3  szt. -  macierz  dyskowa  i  archiwizacyjna  –  2  kpl. -  licencje  zintegrowanego  programu  bibliotecznego  –  24  szt. -  moduł  prezentacji  w  Internecie  –  1  szt. -  oprogramowanie  do  edycji  plików  DJV-u  –  2  szt. Liczba partnerów: 3

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia fotograficzna 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

8
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

14
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Działania promocyjne były prowadzone w ramach działalności bieżącej Muzeum. Pojawiła się informacja o projekcie na stronie www Muzeum i na portalu Facebook. Korzystając z "Dni otwartych Muzeów Krakowskich", w którym uczestniczyło Muzeum Narodowe w Krakowie pojawiła się doskonała okazja wypromowania działań projektowych. Planowane w harmonogramie projektu działania promocyjne zostały włączone do akcji promocyjnej, która objęła m.in. zwiedzanie pracowni digitalizacyjnej. Informacje o tej możliwości pojawiły się na stronie Muzeum, portalu Facebook i zostały wysłane w formie newslettera. Zwiedzanie w trakcie "Dni otwartych..." cieszyło się olbrzymim powodzeniem frekwencyjnym. Przygotowano reportaż fotograficzny, który opublikowano na stronie Muzeum i portalu Facebook. W związku z tymi wydarzeniami promocja projektu na Twitterze została przesunięta i zrealizowana w roku 2013.  Przygotowano i wysłano newsletter oraz komunikat medialny podsumowujący działania projektowe. Odbyła się wirtualna dyskusja dla internautów z wybranymi członkami zespołu projektowego. Ponadto zostały przygotowane naklejki na zakupiony w ramach projektu sprzęt informatyczno-techniczny i fotograficzny wraz z napisem "Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+" i logotypami wskazanymi w umowie o dofinansowanie.