Projekt:

Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2013 - 31 sierpnia 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Narodowe w Krakowie

Budżet: 506790,00

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem projektu była digitalizacja unikatowej kolekcji szklanych negatywów fotograficznych muzeów Małopolski i ich popularyzacja on­ line. Muzeum Narodowe w Krakowie we współpracy z partnerami projektu - Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich i Muzeum Regionalnym w Myślenicach – "Dom Grecki”, wytypowało do projektu najcenniejsze klisze szklane pochodzące z końca XIX i pocz. XX w. o dużej wartości dokumentacyjnej, historycznej, jak i ikonograficznej. Obiekty zostały poddane zabiegom konserwatorskim służącym usunięciu przed digitalizacją wszelkich wad widocznych na nośnikach transparentnych, powodujących ryzyko skaz na obrazie cyfrowym. Następnie zostały zabezpieczone indywidualnie w kopertach i zbiorczo w specjalistycznych opakowaniach ochronnych o neutralnym pH. Proces digitalizacji został dostosowany do specyfiki obiektów i liczebności tej kolekcji z uwzględnieniem szczegółowej analizy rozwiązań funkcjonujących na rynku i dobrych praktyk krajowych i zagranicznych instytucji kultury (m.in. z MOMA, Morgan Museum, Biblioteki Kongresu w USA). Prowadzony był specjalistycznym sprzętem digitalizującym metodą fotograficzną, spełniającym najwyższe normy optyczne i umożliwiającym reprodukowanie w skali 1:1 w ciągu ułamka sekundy z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa obiektów (m.in. system specjalnych ramek służył podtrzymywaniu obiektów nad szklaną płytą zabezpieczając je przed zniszczeniem czy porysowaniem). Obiekty zostały opracowane w programie do ewidencji elektronicznej i katalogowania zbiorów muzealnych oraz zarzadzania procesami muzealnymi Mona NG w formie opisów inwentarzowych i popularno ­ naukowych, a następnie udostępnione po raz pierwszy on­line na platformie, prezentującej najcenniejsze zbiory z Regionu Małopolski pod adresem http://kultura.malopolska.pl.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

2076
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
2076
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
ok. 8
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2076
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1557

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

1557

Pozostałe informacje

14
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Muzeum Tatrzańskie dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  2. Muzuem w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
  3. Muzeum Regionalne w Myślenicach- "Dom Grecki"

Opis działań promocyjnych:

Działania promocyjne były prowadzone w ramach działalności bieżącej Muzeum i instytucji partnerskich. Pojawiła się informacja o projekcie na stronie www Muzeum i stronach instytucji partnerskich: - http://muzeum.krakow.pl - http://www.muzeumtatrzanskie.com.pl - http://www.e-muzeum.chrzanow.pl - http://www.muzeum.myslenice.pl Wzmianki o projekcie ukazały się również w wydaniach internetowych: - Dziennika Polskiego http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1289093-szklane-negatywy.html - Gazety Krakowskiej http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1080768,ratowanie-krajobrazu-malopolski-utrwalonego-na-szklanych-negatywach,id,t.html?cookie=1 - Gazeta.pl http://kultura.gazeta.pl/kultura/1,114628,15223660,Krajobraz_Malopolski_utrwalony_na_szklanych_negatywach.html - Rzeczpospolita http://www.rp.pl/artykul/9131,1076736-Krajobraz-Malopolski-na-szklanych-negatywach.html - Dzieje.pl http://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/ratowanie-krajobrazu-malopolski-utrwalonego-na-szklanych-negatywach Informacje o projekcie pojawiły się na portalach społecznościowych Facebook i Twitter oraz zostały  wysłane w formie newslettera. Przygotowano reportaż fotograficzny z procesu zabezpieczenia konserwatorskiego oraz klip reklamowy dostępny na portalu YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=PHBmM9BuQbM) przedstawiający proces konserwacji i digitalizacji obiektów, o którym również informowały strony WWW instytucji partnerskich. Ponadto zostały przygotowane naklejki na zakupiony w ramach projektu sprzęt fotograficzny wraz z napisem "Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+" i logotypami wskazanymi w umowie o dofinansowanie.