Projekt:

Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej oraz digitalizacja

Informacje ogólne

Okres realizacji:

15 września 2014 - 15 września 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Budżet: 289755,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Archiwum Państwowe w Przemyślu w pełni zrealizowało założone bezpośrednie cele i osiągnęło następujące rezultaty: 1) Przed rozpoczęciem skanowania materiały archiwalne, w których stwierdzono uszkodzenia mechaniczne oraz mikrobiologiczne zostały poddane interwencjom konserwatorskim tj. dezynfekcja w komorze fumigacyjnej, czyszczenie mechaniczne, podklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków, prostowanie. Akta przepakowano w bezkwasowe opakowania ochronne. 2) Konfiguracja infrastruktury IT, zapewnienie ciągłości działania systemu teleinformatycznego, stworzenie bazy danych dla zdigitalizowanych zasobów. 3) W roku 2014 rozpoczęto proces digitalizacji zespołu 148 Parafia Greckokatolicka w Przemyślu z lat 1586-1947. Digitalizacji poddano 356 j.a. co przełożyło się na 64664 skanów. 4) Przygotowanie i publikacja skanów w Internecie zgodnie z zaleceniami Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

64664
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
356
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
2,35
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
64664
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Baza danych zdigitalizowanych materiałów jest dostępna do obejrzenia za darmo na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu pod adresem: http://www.przemysl.ap.gov.pl/skany/. Baza danych została stworzona w technologii PHP + MySQL. Dodatkowo została stworzona alternatywna wersja w/w bazy danych w systemie bazodanowym Microsoft Access zawierająca bardziej szczegółowe informacje o wersjach wzorcowych skanów. Powyższa baza danych została wysłana do NInA na dyskach wraz z kopiami wzorcowymi skanów.

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

47335

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

47335

Pozostałe informacje

7
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W celu promocji i popularyzacji zadania pt: Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej oraz digitalizacja, Archiwum Państwowe w Przemyślu zamieściło stosowne informacje dotyczące w/w zadania na stronie Internetowej Archiwum www.przemysl.ap.gov.pl. Jest tam zamieszczona notka dotycząca projektu, zdjęcia nowo powstałej pracowni digitalizacji, oraz loga: Kultura+, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Digitalizacja. Dodatkowo informacja o projekcie pojawiła się na portalu www.przemysl24news.pl, oraz w Radiu Eska Przemyśl. Archiwum Państwowe w Przemyślu w ramach promocji zadania współpracowało również z dziennikarzami z lokalnej prasy. Na temat nowo powstałej Pracowni Digitalizacji oraz o programie PW Kultura+ Priorytet Digitalizacja pisały: dziennik lokalny ,,Nowiny” nr 230, czwartek 27.11.2014 r., tygodnik ,,Życie Podkarpackie” nr 1 (2434) 07.01.2015 r., tygodnik ,,gazeta przemyska” nr 1 (131) 6.01-12.01.2015 r.,  miesięcznik ,,Nasz Przemyśl” nr 12, grudzień 2014 oraz dziennik lokalny ,,Nowiny” nr 66 wtorek 07.04.2015 r.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Inwentarz świętych naczyń, kosztowności i sprzętów kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w mieście Przemyślu

    http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=1&syg=2 zobacz obiekt >>

  2. Metryka ochrzczonych przemyskiej parafii katedralnej od roku 1667

    http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=148&cd=0&ser=10&syg=180 zobacz obiekt >>