Projekt:

Digitalizacja grafiki oraz kartografii MŚC w Cieszynie

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 18 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Budżet: 110833,00

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

7455
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
6734
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
1,5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
6734
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

7455

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

7455

Pozostałe informacje

4
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Zadanie promowane jest na łamach strony internetowej muzeum dostępnej pod adresem www.muzeumcieszyn.pl oraz portalu dedykowanemu prezentacji zdigitalizowanych zbiorów który dostępny jest pod adresem www.katalog.muzeumcieszyn.pl. Na materiałach promocyjnych znalazła się informacja o dofinansowaniu zadania oraz umieszczono stosowne loga.