Projekt:

Digitalizacja unikatowego zasobu archiwalnego muzeum – edycja 2013/2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2013 - 31 października 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Budżet: 177405,31

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

W tym projekcie zrealizowano drugi etap digitalizacji unikatowych akt zespołu archiwalnego muzeum wraz z udostępnieniem po raz pierwszy ich wizerunków na stronie internetowej muzeum oraz rozbudowano infrastrukturę do masowego przechowywania i ewidencjonowania danych cyfrowych. Ponadto wprowadzono zgodnie z planem do Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) metadane dotyczące zdigitalizowanych jednostek archiwalnych, a także do muzealnego programu do inwentaryzacji zbiorów. Rezultaty zadania to natomiast – wykonanie 274 002 skanów (tj. 1112 jednostek archiwalnych). W sieci internet udostępniono 834 jednostki archiwalne, tj. 10 000 skanów. Łącznie muzeum udostępniło na stronie internetowej www.cyfrowezbiory.cmjw.pl 75% całości zdigitalizowanych materiałów w postaci metadanych i wizerunków.  Ponadto wszystkie wizerunki i metadane zdigitalizowanych obiektów udostępniane są zainteresowanym bezpośrednio w siedzibie Muzeum na pisemny wniosek. Cyfrowe kopie wzorcowe przekazano do Narodowego Archiwum Cyfrowego w celu przechowywania ich w Centralnym Repozytorium Cyfrowym.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

274002
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1112
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
4,5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
274002
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Zdigitalizowane obiekty zostały zinwetaryzowane w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA), a następnie opublikowane w portalu szukajwarchiwach.pl. Ponato zostły opublikowane na stronie www.cyfrowezbiory.cmjw.pl.

Pozostałe informacje

9
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania, stosowne informacje umieszczono na stronie internetowej muzeum (www.cmjw.pl), na której załączono link do portalu szukajwarchiwach.pl. Propagowano informacje dotyczące udziału muzeum w programie Kultura+ na międzynarodowych forach. Informacje dotyczące digitalizacji, ukazały się również w muzealnym periodyku 36 tomie „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” w wersji książkowej (strona 226) i elektronicznej, na stronie internetowej muzeum (http:// www.cmjw.pl/www/rocznik/LRM_2013_t.36.pdf)