Projekt:

Digitalizacja unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW w Łambinowicach-Opolu

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 października 2012 - 30 września 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Budżet: 142574,15

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem projektu było utworzenie właściwej infrastruktury do masowego, bezpiecznego i długoterminowego przechowywania danych cyfrowych, a rezultatem - zakup sprzętu na ten cel. Podczas realizacji muzeum współpracowało z wyspecjalizowaną firmą, zajmującą się sprzedażą, montażem i konfiguracją sprzętu komputerowego.  Ten etap zadania rozpoczął właściwy, zgodny z normami i wytycznymi, proces cyfryzacji muzeum. Drugim celem była digitalizacja najcenniejszej części zbiorów archiwalnych przechowywanych w muzeum, czyli unikatowych dokumentów dotyczących polskich jeńców w niewoli niemieckiej podczas II wojny światowej, wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) metadanych dotyczących zdigitalizowanych jednostek archiwalnych oraz udostępnienie ich w internecie. Rezultatem natomiast – zdigitalizowanie zbiorów w ilości 136 170 skanów oraz przygotowanie 6092 rekordów. W ramach zadania zdigitalizowano ok. 25% całego zasobu archiwalnego muzeum. Cyfrowe kopie przekazano do Narodowego Archiwum Cyfrowego w celu przechowywania ich w Centralnym Repozytorium Cyfrowym

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

136411
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
6090
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
5,2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
6092
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Zdigitalizowane obiekty zostały zinwetaryzowane w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA), a następnie opublikowane w portalu szukajwarchiwach.pl.

Pozostałe informacje

7
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
2
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Digital Center Sp. z o.o.
  2. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania, stosowne informacje umieszczono na stronie internetowej muzeum www.cmjw.pl, na której umieszczono link do portalu szukajwarchiwach.pl. Udzielono wywiadu dla TVP Opole (6 grudnia 2012 r.). Informacje dotyczące digitalizacji ukazały się w muzealnym periodyku „Łambinowicki Rocznik Muzealny”