Projekt:

Wilanowskie Muzeum Cyfrowe+ (IV etap). 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2014 - 31 sierpnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Budżet: 685338,05

Rodzaj projektu:

    Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

 Lista zrealizowanych zadań: 1D1(2014) 1D1(2015) Budowa eksperymentalnej głowicy multimodalnej 3D - budowa głowicy pomiarowej, 2D1(2014) 2D1(2015) Budowa eksperymentalnej głowicy multimodalnej 3D - opracowanie oprogramowania do głowicy, 3D1(2015) Budowa eksperymentalnej głowicy  multimodalnej 3D - testy systemu, 4D1(2014) Doposażenie pracowni 3D (zakupiony został korpus aparatu Canon D6, dwa stoliki obrotowe i stacja przetwarzania danych DELL Precision T7910), 5D2(2014) Wymiana części zużytych podzespołów repozytorium cyfrowego, 6D2(2014) Modernizacja części oprogramowania repozytorium cyfrowego, 7D2(2014) 4D2(2015) Usługi informatyczne, 8D3(2014) 5D3(2015) Digitalizacja 3D wybranej kolekcji zbiorów - zeskanowano 5 rzeźb biskwitowych, 9D3(2014) 8D3(2015) Digitalizacja 3D wybranej kolekcji zbiorów - weryfikacja danych pomiarowych - jakość kalibracji i pomiarów została sprawdzona, a dane zostały zarchiwizowane, 6D3(2015) 7D3(2015) Digitalizacja 3D wybranej kolekcji zbiorów - zeskanowano powierzchnię rzeźby i obrazu sztalugowego ze zbiorów MAW, 10D4(2014) 9D4(2015) Rozbudowa systemu informacji przestrzennej. Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych 2: Liczba zakupionego sprzętu: 26 + oprogramowanie 157 szt. W tym: Uzupełnienie oprogramowania do przetwarzania danych 3D; [2014] Doposażenie pracowni 3D;[2014] Wymiana zużytych podzespołów repozytorium cyfrowego;[2014] Modernizacja części oprogramowania repozytorium cyfrowego;[2014] Budowa eksperymentalnej głowicy multimodalnej 3D - etap II budowa głowicy pomiarowej; [2015] Budowa eksperymentalnej głowicy multimodalnej 3D - etap II opracowanie oprogramowania do głowicy;[2015] Budowa eksperymentalnej głowicy multimodalnej 3D - testy systemu i opracowanie metodologii pomiarów;[2015] Rozbudowa systemu informacji przestrzennej - II etap [2015]

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

8259
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
252
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
4.2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
10119
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1780

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

1780

Pozostałe informacje

35
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
4
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Opis działań promocyjnych:

Realizacja promocji zadania prowadzona jest w oparciu o wortal internetowy muzeum (http://www.wilanow- palac.art.pl/) oraz w ramach zintegrowanego portalu informacji przestrzennej (http://gis.muzeum-wilanow.pl/gis), jak również w kontaktach z mediami i w ramach wystąpień na konferencjach naukowych: Wygłoszenie prezentacji dotyczącej GIS w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na organizowanym 19 września 2014 r. „Kongresie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego” . Wygłoszenie prezentacji na temat działań digitalizacyjnych muzeum w zakresie  GISu i dokumentacji 3D podczas wizyty studyjnej zorganizowanej  w Muzeum Pałacu w Wilanowie przez DWZ MKiDN wraz z Instytutem Polskim w Bukareszcie dla przedstawicieli instytucji rządowych zajmujących się digitalizacją w Mołdawii i Rumunii (18.11.2014). Wystąpienie i publikacja w ramach międzynarodowej konferencji EVA Berlin pt.: "Precise 3D-Documentation of Cultural Heritage within the Polish Long-term Government Programme Culture+ between 2010 and 2014".