Projekt:

Wilanowskie Muzeum Cyfrowe+ (III etap). 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2013 - 31 sierpnia 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Budżet: 686887,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zostały osiągnięte następujące cele: Repozytorium cyfrowe; Rozbudowa systemu informacji przestrzennej; Digitalizacji 3D wybranej kolekcji zbiorów - skanowanie 11 biskwitów; Digitalizacja 3D wybranej kolekcji zbiorów; Łącznie zakupiono sprzętu: 57 szt. + 1 szt. oprogramowania. Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych: 2 Liczba partnerów: 2.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

6
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

10278
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
720
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
7.8
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

7709

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

7709

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

45
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Realizacja promocji zadania prowadzona jest w oparciu o wortal internetowy muzuem, jak również w kontaktach z mediami i w ramach wystąpień na konferencjach naukowych. Między innymi corocznej konferencji "GIS-Day 2013".