Projekt:

Wilanowskie Muzeum Cyfrowe+ (II etap). 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 września 2012 - 30 sierpnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Budżet: 1830341,48

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

1. Zbudowano prototypowe stanowisko do automatycznego skanowania 3D obrazów sztalugowych. Wykonano skanowanie 3D zespołu figur biskowitowych pomiary 3D koljenych 10 figurek biskwitowych z kolekcji muzeum oraz opracowano metodykę pomiaru 3D dla unikatowych starodruków, realizowane na przykładzie skanoawnia 6 stron unikalnego dzieła "Wielki Trójksiąg Durera" ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wykonano rozbudowę istniejącej infrastruktury profesjonalnego repozytorium cyforwego. Rozbudowano system GIS, tj. zdigitalizowano, opracowano wystrój elewacji pałacu, założono bazę danych do ponad 1246 elementów dekoracji (rzeźb, plaskorzeźb i malarstwa monumentalnego) i elementów architektonicznych oraz 201 budynków nieistniejących oraz uzupełniono 728 pozycji w istniejącej bazie interwencji zieleni. Zrealizowano produkcję 2 filmów ok. 10 min. prezentujących dzieła z kolekcji wilanowskiej w kontekście historycznym i uźytkowym. Łącznie zakupiono 42 szt. sprzętu + 32 szt. oprogramowania.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

  1. Pracownia Digitalizacji. 2012

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

  1. Pracownia Digitalizacji. 2012

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia Digitalizacji. 2012 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

12142
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1373
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
13.1
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

9107

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

9107

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

29
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
5
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu