Projekt:

Wilanowskie Muzeum Cyfrowe+ (I etap). 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

28 września 2011 - 30 czerwca 2012

Okres zawarcia umowy:

13 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Budżet: 1590696,00

Rodzaj projektu:

  Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Opracowano projekty konstrukcyjne (wraz z dokumentacją techniczną) trzech pionierskich stanowisk do zautomatyzowanego pomiaru 3D powierchni: obrazów sztalugowych, rzeźb parkowych, elementów architektonicznych wystroju budynków. Ponadto w oparciu zakup ramienia robota przemysłowego zbudowano zautomatyzowane stanowiskko do pomiaru obiektów małogabarytowych z dokładnością do 2500 punktów na mm2. Stworzono profesjonale repozytorium cyfrowe, zabezpieczono posiadane dane, rozbudowano sieć informatyczną i zwiększono przepustowość łączy, zakupiono i skonfigurowano urządzenia. Wykonano pomiary 3D powierzchni trzynastu obiektów (7 biskwitów, 4 obiekty ceramiczne, 2 obrazy sztalugowe) z zastosowaniem planowanych gęstości pomiarowych. Opracowano oprogramowanie pozwalające za pośrednictwem Internetu wizualizować dame pomiarowe w pełnej rozdzielczości. Łącznie zakupiono 19 szt. sprzętu + 4 szt. oprogramowania,  

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

3
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia Dokumentacji Trójwymiarowej 2. 2011 1
 • Pracownia Digitalizacji 3. 2011 1
 • Pracownia Systemu Informacji Przestrzennej. 1. 2011 1
 • Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

  8873
  - Liczba wykonanych skanów
  obiektów muzealnych
  256
  - Liczba zdigitalizowanych
  obiektów muzealnych

  Udostępnianie

  Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

  7542

  Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

  Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

  Pozostałe informacje

  Opis działań promocyjnych:

  Filmy opublikowane na wortalu Muzeum Pałacu w Wilanowie.