Projekt:

Wirtualne Muzeum Historii Fotografii część 5

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Budżet: 415000,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Głowne cele zrealizowane w ramach zadania: udostępnienie kolejnych 5% całości zbiorów; rozwój ośrodka kompetencji ds. digitalizacji, przechowywania i udostępniania zbiorów muzealnych i fotograficznych, tworzenie regionalnego ośrodka digitalizacji i dydaktyki z zakresu digitalizacji obrazowej; utworzenie infrastruktury technicznej koniecznej do zrealizowana celów digitalizacyjnych, archiwizacyjnych i upowszechniania; dalsza poprawa jakości uzyskiwanego obrazu, tak w zakresie wierności barwnej, jak również rozdzielczości rzeczywistej (fizycznej); zmniejszenie wahań parametrów obrazu; dokumentacja obiektów MHF: metadane + digitalizacja zgodnie z najlepszymi standardami(NIMOZ) i wewnętrznymi regulaminami; modernizacja baz danych; promocja i upowszechnienie zbiorów MHF. Rozbudowa pracowni digitalizacyjnej o profesjonalne wyposażenie w tym prototypowe urządzenia, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w dokumentacji obiektów i wdrażania procedur; digitalizacja w bezstratnych formatach (RAW) oraz tworzenie plików pochodnych tif i jpg; modernizacja serwerowni; rozbudowa bezpiecznego repozytorium plików; W ramach upowszechniania zbiorów modernizacja witryny www, działania i akcje edukacyjne i promocyjne. Działania na portalach społecznościowych.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

9
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. Głowica błyskowa Hensel EH Mini
 2. Głowica błyskowa Hensel EH Mini
 3. Głowica błyskowa Hensel EH Mini
 4. Głowica błyskowa Hensel EH Mini
 5. Kolumna repr. Kaiser 5513
 6. monitor referencyjny NEC Spectra View 272 LCD
 7. Nikon D810E
 8. NikonD7100
 9. Obiektyw Carl Zeiss 100mm f/2 MakroPlanar

5
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Adobe Photoshop
 2. Adobe Photoshop
 3. Adobe Photoshop
 4. SilverFast HDR Studio 8
 5. SilverFast HDR Studio 8

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

4525
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
126
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
3100
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
2022
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2130
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Pozostałe informacje

30
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Wydrukowano oraz rozpoczeto rozpowszechnianie15 tysiecy ulotek rekalmowych w 5 rodzajach w formie zakładek do książek. Dodatkowo nasz internetowy Katalog Zbiorów jest promowany przy okazji projektu EuropeanaPhotogtaphy. Przygotowano baner reklamowy na główną stronę Muzeum. Na stronie internetowej Muzeum zostały zamieszczone teksty opisujące zrealizowane zadania w ramach WPR Kultura +. Po zakończeniu zadania został rozesłany newsletter oraz na muzealnej stronie facebooka zostały zamieszczone informacje promocyjne. Podczas wydarzeń muzealnych oraz warsztatów edukacyjnych pracownicy MHF przekazują informacje o Programie Kultura+ oraz o zbiorach online.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Piza, most im. Solferino i Lung, rzeka Arno, ok. 1875 r.

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/115353?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%2030276%2Fii&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 2. Rzym, Forum Romanum, Pałac Senatorów, 1872 r.

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/115192?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%2030297%2FII&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 3. Werona, plac Ziół (Piazza d'Erba, Piazza delle Erbe), ok. 1875 r.

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/115318?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%2030253%2FII&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 4. Bolonia, bazylika św. Stefana (Santo Stefano), ok. 1875 r.

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/115397?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%2030255%2FII&select[limit]=18 zobacz obiekt >>