Projekt:

Wirtualne Muzeum Historii Fotografii część 4

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 września 2013 - 29 sierpnia 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Budżet: 1042015,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Głowne cele zrealizowane w ramach zadania: udostępnienie 10% całości zbiorów; rozwój Centrum Kompetencji ds. digitalizacji, przechowywania i udostępniania zbiorów muzealnych i fotograficznych; utworzenie infrastruktury technicznej koniecznej do zrealizowana celów digitalizacyjnych, archiwizacyjnych i upowszechniania; dokumentacja obiektów MHF: metadane + digitalizacja zgodnie z najlepszymi standardami(NIMOZ) i Katalogiem Dobrych Praktyk i wewnętrznymi regulaminami; nowe moduły baz danych, w tym Katalogu Zbiorów Online; pozyskanie licencji prawnych; promocja i upowszechnienie zbiorów MHF, tworzenie atrakcyjnej strony katalogu zbiorów w tym wersja na urządzenia mobilne. GŁÓWNE ZADANIA: rozbudowa pracowni digitalizacyjnej profesjonalne wyposażenie. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w dokumentacji obiektów, zaprojektowanie, produkcja i wdrożenie prototypowego urządzeni do digitalizacji: stół-płyta podciśnieniowa; utworzenie stanowiska do digitalizacji negatywów, c.d. wdrażania procedur, digitalizacja w bezstratnych formatach (RAW) oraz tworzenie plików pochodnych tif i jpg; modernizacja serwerowni; rozbudowa bezpiecznego repozytorium plików; modernizacja baz danych, opis obiektów (metadane) modernizacja słowników. Upowszechniane zbiorów: modernizacja witryny www i katalogu zbiorów online. W celu zwiększenia dostępności zbioru stworzono aplikacje na urządzenia mobilne.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

10
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. Generator Symetryczny 1500Ws
 2. Lampa studyjna Integra 1000 Plus
 3. Monitor graficzny NEC Spectra View
 4. obiektyw multispektralny CoastalOpt 60mm Apo Macro
 5. oświetlacz światłowodowy 6000K OPTEC
 6. Płyta podciśnieniowa
 7. Podświetlarka błyskowa Flash Box
 8. Skaner do digitalizacji negatywów średnioformatowych Plustek Optic Film 120
 9. Wizualizer Lumens PS 760
 10. Wizualizer Lumens PS 760

2
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Adobe Photoshop Elements
 2. SilverFast ArchiveSuite8

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

6
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

6689
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
154
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
11000
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
4310
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
7486
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
581
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
4
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
4700
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Pozostałe informacje

30
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Stała promocja zbiorów i programu Kultura + poprzez muzealną stronę internetową, Katalog Zbiorów Online, Facebook. Przeprowadziliśmy akcje promocyjne podczas Targów Książki w Krakowie w 2013 r., w ramach projektu poświęconego zbiorom MHF pt.: „Klucz do magazynu” – promocja w mediach; informacje o zbiorach online były przekazywane w kontaktach z dziennikarzami. Zostały przygotowane ulotki reklamowe w postaci zakładek do książek. Filmy promujące zbiory online i program Kultura + zostały wyedytowane na: stronie internetowej MHF, Youtoobe, Vimeo.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. z cyklu "Podróż do Indii", fot. Anita Andrzejewska

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/92064?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%2012542%2FII&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 2. z cyklu "Podróż do Indii", fot. Anita Andrzejewska

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/92063?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%2012543%2Fii&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 3. z cyklu "Podróż do Indii", fot. Anita Andrzejewska

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/92020?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%2012544%2Fii&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 4. z cyklu "Podróż do Indii", fot. Anita Andrzejewska

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/91934?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%2012545%2Fii&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 5. z cyklu "Podróż do Indii", fot. Anita Andrzejewska

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/91948?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%2012546%2Fii&select[limit]=18 zobacz obiekt >>