Projekt:

Digitalizacja archiwaliów Policji Państwowej 1918-1939

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2014 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Akt Nowych

Budżet: 273000,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Celem projektu jest przygotowanie, konserwacja, opracowanie, digitalizacja, udostępnienie oraz spopularyzowanie unikalnych archiwaliów Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie z zasobów AAN zespół nr 349, lata 1918-1939, 1162 j.a. o łącznym rozmiarze 18 mb. Projekt jest kompleksowym przedsięwzięciem cyfryzacyjnym zakładającym: przygotowanie konserwatorskie do digitalizacji, bieżącą konserwację uszkodzonych obiektów, skanowanie do formatu bezstratnego na profesjonalnym sprzęcie wraz z obligatoryjną kontrolą jakości, zabezpieczenie kopii wzorcowych do NAC, opracowanie informacji o zasobie w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (migracja i uzupełnienie metadanych z istniejącego systemu ewidencji), przetworzenie skanów do postaci udostępniania, udostępnienie w serwisie szukajwarchiwach.pl, a także wybranych kolekcji materiałów aktowych i wydawnictw w postaci dokumentów tekstowych w formacie PDF, z rozpoznanych tekstem (OCR). W ramach projektu utworzono również z wybranych kopii cyfrowych kolekcje tematyczne w specjalnie stworzonym portalu informatycznym (innowacyjna prezentacja materiałów w internecie z dedykowanymi narzędziami wspierającymi działania edukacyjne).

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

180213
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1162
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
4,09
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1161
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Większość zdigitalizowanych w ramach zadania materiałów będzie udostępniona w sieci, nieodpłatnie i bez konieczności logowania, w serwisie szukajwarchiwach.pl oraz wybrane obiekty archiwalne w serwisie dedykowanym dla zasobu: www.policja1918-1939.pl.

Pozostałe informacje

29
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
4
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Opis działań promocyjnych:

Cyfrowe kopie prezentowane będą na stronie Archiwum Akt Nowych, w serwisach szukajwarchiwach.pl oraz www.policja1918-1939.pl, a także promowane w serwisach społecznościowych - kont ww. instytucji oraz serwisów. Przygotowana informacja prasowa o udostępnieniu zasobu wysłana zostanie do wszystkich odbiorców działań promocyjnych Archiwum oraz partnerów i patronów projektu.