Projekt:

Utworzenie pracowni do digitalizacji muzealiów ze zbiorów Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej wraz z udostępnieniem ich w sieci

Informacje ogólne

Okres realizacji:

12 lipca 2011 - 30 grudnia 2011

Okres zawarcia umowy:

11 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

Budżet: 123928,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny, Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Utworzenie pracowni do digitalizacji muzealiów w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej oraz ich udostepnienie w sieci Internet. Przygotowano materiały do digitalizacji i ich opracowanie. Zakupiono zbiór dokumentów z pocz. XX w. Na potrzeby pracowni digitalizacyjnej udostępniono pomieszczenie o wym. 8 x 6 m mieszczące się na I piętrze muzeum, które było wykorzystane na czytelnię przy archiwum muzealnym. Dostało wyposażone tak aby idealnie spełniało warunki w procesie digitalizacji (słabe nasłonecznienie, rolety antyrefleksyjne, ściany białe, podłoga matowa, wymagane oświetlenie, umeblowanie oraz sprzęt do digitalizacji oraz potrzebne oprogramowanie). Przygotowane materiały zostały zdigitalizowane są one własnością muzeum. Dokonano klasyfikacji materiału, która uwzględnia rodzaj dokumentu oraz jakość generowanego obrazu. Do digitalizacji łącznie przeznaczono 2500 jednostek, w tym: archiwalia, dokumenty, druki ulotne, fotografie, zbiory artystyczne, numizmaty. Wdrożono platformę do prezentacji kolekcji w sieci w oparciu o system do digitalizacji zbiorów MUSNET wraz z licencjami: rozszerzenia NAVIGART i licencję rozszerzającą system MUSNET.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

37
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. Aparat fotograficzny cyfrowy (zestaw - obiektywy, statyw, oświetlenie)
 2. Biurko - stół duży
 3. Biurko komputerowe duże
 4. Biurko komputerowe duże
 5. Biurko komputerowe duże
 6. Drukarka laserowa kolorowa, sieciowa
 7. Drukarka laserowa monochromatyczna, sieciowa
 8. Dyski - 2 TB
 9. Fotel biurowy
 10. Fotel biurowy
 11. Fotel biurowy
 12. Fotel biurowy
 13. Kamera cyfrowa HD (zestaw)
 14. Komputer stacjonarny (zestaw) z systemem operacyjnym Windows 7
 15. Komputer stacjonarny (zestaw) z systemem operacyjnym Windows 7
 16. Komputer stacjonarny (zestaw) z systemem operacyjnym Windows 7
 17. Komputer stacjonarny (zestaw) z systemem operacyjnym Windows 7
 18. Monitor LCD 17" do serwera
 19. Monitor LCD 24" do komputera stacjonarnego
 20. Monitor LCD 24" do komputera stacjonarnego
 21. Monitor LCD 24" do komputera stacjonarnego
 22. Monitor LCD 24" do komputera stacjonarnego
 23. oświetlenie do pracowni digitalizacji
 24. Ploter 24"
 25. Profesjonalny skaner płaski formatu A3
 26. Router WAN
 27. Switch zarządzany 16 port 1GB
 28. Szafa dystrybucyjna 19" 24U
 29. Szafa metalowa na dokumenty i kopie cyfrowe
 30. Szafa metalowa na dokumenty i kopie cyfrowe
 31. Szafa metalowa na dokumenty i kopie cyfrowe
 32. Zasilacz awaryjny 3000 AV rack 19"
 33. Zasilacz awaryjny 500 VA do komputera stacjinarnego
 34. Zasilacz awaryjny 500 VA do komputera stacjinarnego
 35. Zasilacz awaryjny 500 VA do komputera stacjinarnego
 36. Zasilacz awaryjny 500 VA do komputera stacjinarnego
 37. Zewnętrzna macierz dyskowa do archiwizacji typu NAS deskop RADI

9
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Oprogramowanie Abby Fine Reader
 2. Oprogramowanie Adobe Photoshop CS
 3. Oprogramowanie Adobe Premiere CS5
 4. Oprogramowanie antywirusowe licencja na 3 lata
 5. Oprogramowanie Microsoft Office 2010 PL
 6. Rozszerzenie NAVIGART do sytemu MUSNET (licencja i integracja z systemem)
 7. Serwer baz danych i aplikacja z sytemem operacyjnym Windows Serwer (zestaw, rack)
 8. Serwis internetowy do prezentacji kolekcji w Internecie wraz z integracją z systemem MUSNET
 9. Usługa hostingowa związana z prezentacją kolekcji w Internecie (abonament 2 lata)

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

5
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia Digitalizacji Zbiorów Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej1 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

12766
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
2307
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
1790250
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
36
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

1532564

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

4
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
 2. Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej
 3. Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej

Opis działań promocyjnych:

Z chwilą ogłoszenia wyników podaliśmy informację o realizacji zadania na stronie internetowej Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej www.muzeum.sucha-beskidzka.pl, zamieszczając jego opis, charakterystykę i znaczenie dla dziedzictwa kulturowego naszego miasta, regionu oraz kultury i sztuki polskiej. Informacja o dofinansowaniu projektu ukazała się na portalach internetowych: Miasta Sucha Beskidzka www.sucha-beskidzka.pl, na niezależnym portalu informacyjnym podbabiogirze.info.pl, powiatsuski24 oraz w prasie regionalnej i lokalnej, tj. Głos beskidzki http://beskidzki.glos24.pl i w Miesięczniku Samorządowym Ziemia Suska. Informacja o digitalizacji została przekazana do Archiwum Akt Dawnych w Katowicach Oddział w Żywcu oraz Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej oraz bibliotek i muzeów w woj. małopolskim oraz wysłana do prasy lokalnej i regionalnej. Na zakupionych urządzeniach umieszczona została informacja o dofinansowaniu zakupu z Rządowego Programu Kultura +.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Rękopis - Compendium fundationis,

  http://zbiory.sucha-beskidzka.pl/node/428 zobacz obiekt >>

 2. Archiwum Cyfrowe

  http://zbiory.sucha-beskidzka.pl/ zobacz obiekt >>