Projekt:

Digitalizacja akt metrykalnych i akt stanu cywilnego

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 31 lipca 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Narodowe w Krakowie

Budżet: 91512,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

W ramach usługi zewnętrznej została wykonana digitalizacja z oryginałów akt metrykalnych i akt stanu cywilnego z zasobu ANK w ilości 88846 kopii cyfrowych. Archiwum założyło wykonanie w 2014 roku 45856 kopii cyfrowych, a w 2015 roku 42990 kopii cyfrowych. Do końca 2014 roku zostało wykonane oraz poddano kontroli jakości 53551 kopii cyfrowych, czyli więcej niż zaplanowano. Wobec powyższego w 2015 roku wykonawca usługi wykonał 35295 kopii cyfrowych, a tym samym zakończył usługę przed zakładanym terminem. Ponadto ewidencja wszystkich zdigitalizowanych materiałów została opracowana w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA co umożliwi ich długoterminowa archiwizację oraz publikację w serwisie www.szukajwarchiwach.pl.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

88846
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1130
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
4.5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1130
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Ewidencja wszystkich obiektów poddanych digitalizacji w ramach projektu została opracowana w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA. Kopie cyfrowe pozyskane w ramach projektu zostana udostepnione w serwisie www.szukajwarchiwach.pl zgodnie z harmonogramem administratora serwisu.

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1130

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

88846

Pozostałe informacje

5
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Opis działań promocyjnych:

Informacja o realizacji projektu została umieszczona na stronie domowej Archiwum (www.ank.gov.pl), natomiast końcowe podsumowanie realizacji projektu oraz promocja zostanie ogłoszone w chwili udostepnienia kopii cyfrowych w serwisie www.szukajwarchiwach.pl