Projekt:

Digitalizacja kolekcji XIX w. wydań książek J. I. Kraszewskiego

Informacje ogólne

Okres realizacji:

16 września 2013 - 31 października 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Budżet: 121863,40

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Biblioteka Raczyńskich uzyskała dofinansowanie zadania „Digitalizacja kolekcji XIX – wiecznych wydań książek J. I. Kraszewskiego”, w ramach Wieloletniego Projektu Rządowego KULTURA+, Priorytet Digitalizacja. Do cyfryzacji przeznaczono kolekcję XIX w. wydań książek autora Starej baśni, znajdujących się w Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego Biblioteki Raczyńskich. Większość z tych cennych książek trafiła do Muzeum dzięki fundatorowi zbiorów - Marianowi Walczakowi. Priorytetem było zdigitalizowanie kolekcji pierwszych wydań oraz tłumaczeń dzieł Kraszewskiego na języki obce. Ze środków otrzymanych w ramach dofinansowaniu zadania zakupiono skaner do formatu A3, wykonano blisko 138 tys. skanów, a do biblioteki cyfrowej wprowadzono ponad 600 rekordów. Zdigitalizowane dzieła i fotografie pisarza można już przeglądać w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej w specjalnej wydzielonej kolekcji KRASZEWSCIANA

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

137400
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
472
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1,2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
603
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

460

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

103050

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 2. Biblioteka Kórnicka
 3. Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań

Opis działań promocyjnych:

Na stronie internetowej Biblioteki Raczyńskich znajduje się informacja na temat realizowanego Zadania, wraz z logo projektu (www.bracz.edu.pl). W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (www.wbc.poznan.pl) w kolekcji KRASZEWSCIANA przy opisie publikacji znajduje się pole "Sponsor digitalizacji", w którym wpisywany jest „Narodowy Instytut Audiowizualny”. W dniu 15.01.2014 przedstawiono relację nt. projektu w serwisie informacyjnym w publicznym Radiu Merkury. Podczas spotkania bibliotekarzy w dniu 28.10.2014 r. dotyczącego bibliotek cyfrowych, zaprezentowano założenia i realizację programu digitalizacji zadania. W  nr 3/ 2014 czasopisma Biblioteki Raczyńskich "WINIETA"  zamieszczono artykuł o celach i realizacji Zadania.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Kraszewski J. I. : Anafielas: pieśni z podań Litwy. Pieśń 1, [Witolorauda], Wilno, 1846

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=331435&from=publication zobacz obiekt >>

 2. Athenaeum: pismo poświęcone historii, literaturze, sztukom, krytyce itd.

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/338196?tab=1 zobacz obiekt >>

 3. Fotografia Józefa Ignacego Kraszewskiego, 1860

  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=414243&tab=3 zobacz obiekt >>