Projekt:

„Digitalizacja ksiąg USC z terenu południowo-zachodniej Wielkopolski”. 2014

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 sierpnia 2014 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Lesznie

Budżet: 104533,20

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Wykonano przygotowanie 499 jednostek do digit. (jednostki poddano weryfikacji i korekcie numeracji stron, wykonano drobne prace konserwatorskie). Wykonano digit. materiałów archiwalnych (zeskanowano zgodnie z palnem następujące księgi USC: Śmigiel, Trzebosz, Wągroda i Wiewierz - 499 jednostki - 77494 skanów - stron). Uzupełniono i zweryfikowano inwentarz archiwalnyy. 

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

77494
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
499
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
3
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
499
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

77494

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

77494

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Promocja zadania odbyła się na zakończenie projektu w miesiącu grudniu z harmonogramem. Promocja odbywała się się w Muzeum w Gostyniu. Dyrektor APL mgr E. Olender przybliżyła cele i zadania projektu, możliwości i poszukiwania przodków na portalu www.szukajwarchiwach.pl przestawiła mgr A. Bodylska. Promocji towarzyszyła wystawa "Materiały archiwalne do poszukiwań genealogicznych w AP w Lesznie.