Projekt:

Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej i digitalizacja zbiorów archiwalnych

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

10 stycznia 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Budżet: 355132,00

Rodzaj projektu:

  Archiwalny, Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt zakładał wyposażenie pracowni digitalizacyjnej w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do zrealizowania wieloletniego planu cyfryzacji i zabezpieczania przed degradacją zbiorów Instytutu Teatralnego oraz stworzenie systemu bezpiecznego archiwizowania w formatach bezstratnych i udostępniania zgiditalizowanych materiałów, a także zdigitalizowanie i opracowanie jednej z kilku kolekcji negatywów zdjęć teatralnych znajdujących się w Instytucie Teatralnym (wymagającej najszybszej interwencji konserwatorskiej i stanowiącej cenny materiał dokumentacyjny) oraz zbioru taśm audio z muzyką i efektami akustycznymi (digitalizacja połączona z ideą wyszukania w teatrach nagrań z oryginalną muzyką teatralną i stworzenia w przyszłości wirtualnego archiwum dźwiękowego prezentującego kompozycje pisane specjalnie dla teatru).

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

11
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. aparat fotograficzny Canon
 2. macierz dyskowa NAS
 3. magnetofon szpulowy
 4. obiektyw Canon 24 mm - 70 mm
 5. obiektyw Sigma
 6. oprogramowanie iWork
 7. oprogramowanie Roxio Toast 11 Pro Mac
 8. przenośny wielofunkcyjny interfejs komputerowy
 9. serwer intel
 10. skaner EPSON
 11. statyw Manfrotto

3
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. oprogramowanie do montażu
 2. oprogramowanie do wyszukiwania i prezentacji danych
 3. oprogramowanie Final CUT 3

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

3
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia Filmowa 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

57950
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
57950
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
3
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
57000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Baza danych dostępna jest w wirtualnym archiwum na stronie www.e-teatr.pl.

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

57000

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

49258

Pozostałe informacje

19
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
95
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu