Projekt:

Kontynuacja digitalizacji ksiąg metrykalnych (XVI–XX w.) i urzędów stanu cywilnego z terenu Pomorza Zachodniego. Rozbudowa biblioteki taśmowej

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 października 2013 - 15 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Budżet: 131900,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Głównym celem projektu była kontynuacja przenoszenia na nośnik cyfrowy urzędów stanu cywilnego oraz metrykalnych z terenu Pomorza Zachodniego. Materiały te, mające charakter genealogiczny, ze względu na specyfikę historyczną Pomorza, wykorzystywane są przez użytkowników zagranicznych, w tym przede wszystkim z Niemiec i USA. Kontynuowanie prac digitalizacyjnych nad tymi zespołami w znaczący sposób ułatwi dostęp do omawianych archiwaliów i rozpropaguje informację o nich poza granicami kraju bez konieczności odwiedzania archiwum i sięgania do oryginałów. Zabezpieczy również same archiwalia jako, że są one bardzo często udostępniane. Rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej, zakładająca poszerzenie biblioteki taśmowej o dodatkowy napęd spowodowała możliwość backupu uzyskanej przestrzeni dyskowej w ramach realizowanego projektu WPR Kultura+. Kontynuacja digitalizacji ksiąg USC i metrykalnych pozwoliła na zamieszczanie ich w coraz większym zakresie w Internecie, a przez to na kompendialne wykorzystywanie tych archiwaliów w badaniach genealogicznych przez użytkowników i naukowców. Stanowią one doskonały materiał badawczy nie tylko dla genealogów, ale też historyków, socjologów, statystyków z różnych zakątków świata. Podkreślić należy, iż Archiwum Państwowe w Szczecinie przystąpiło do programu APEX (Archives Portal Europe Network Of Excellence), będącego kontynuacją programu APEnet, który ma na celu dalszą rozbudowę Europejskiego Portalu Archiwalnego, a w perspektywie połączenie go z portalem Europeana.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

  1. Napęd LTO6 do biblioteki taśmowej IBM TS3200

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

137340
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1400
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
5,07
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1400

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

103005

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

http://www.archivesportaleurope.net/

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=40

Pozostałe informacje

7
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie umieszczono informację o pozyskaniu środków w kolejnej edycji WRP Kultura+. Są tam też zamieszczone linki do systematycznie umieszczanych w internecie digitalizowanych materiałów archiwalnych. 3 stycznia 2014 r. w audycji Polskiego Radia Szczecin uczestniczyła zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie Maria Frankel, która m.in. mówiła o zabezpieczaniu archiwaliów w formie cyfrowej oraz uczestnictwie AP w Szczecinie w WPR Kultura+ Priorytet Digitalizacja i wymiernych korzyściach związanych z zabezpieczeniem w formie cyfrowej archiwaliów, w tym przypadku niezwykle cennych i często wykorzystywanych akt USC i ksiąg metrykalnych. Słuchacze mogli się też dowiedzieć o możliwości dostępu do zdigitalizowanych archiwaliów poprzez portal szukaj w archiwach i stronę internetową szczecińskiego archiwum. 7 czerwca, podczas Międzynarodowego Dnia Archiwów, Maria Frankel udzielając wywiadów dla TVN24, portalu inernetowego miasta Szczecin oraz portalu o aktywności Archiwum Państwowego w Szczecinie informowała o zabezpieczaniu cyfrowym dokumentów i uczestniczeniu w programie „Kultura+”, z którego uzyskano środki tak na sprzęt, jak i digitalizację (film na stronie internetowej Archiwum). W drugiej połowie grudnia br. w dzienniku regionalnym „Kurier Szczeciński” ukazał się artykuł odnoszący się do znaczenia ksiąg metrykalnych w badaniach historycznych i genealogicznych. Osobna jego część odnosiła się do możliwości dostępu do tego rodzaju źródła na stronie internetowej szczecińskiego archiwum oraz w serwisie „szukajwarchiwach”, co w znakomitej mierze jest efektem uczestnictwa Archiwum Państwowego w Szczecinie w trzech edycjach programu „Kultura+”. Archiwum Państwowe w Szczecinie, uczestnicząc w projekcie APEX, przesłało 25.11.2014 r. do zamieszczenia w Europejskim Portalu Archiwalnym m.in. inwentarze ksiąg metrykalnych i urzędów stanu cywilnego, z których część została zdigitalizowana poprzez uczestnictwo w programie w Kultura+, wraz z linkami do skanów zamieszczonych na stronie internetowej archiwum i na „szukajwarchiach”.