Projekt:

Rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku 4 filmów fabularnych.2014.9

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2014 - 31 sierpnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Zebra

Budżet: 1003278,00

Rodzaj projektu:

  Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Cel zadania cyfrowa rekonstrukcja obrazu i dźwięku kolejnych znakomitych filmów polskiej kinematografii: "Jak daleko stąd, jak blisko" reź Tadeusz Konwicki, "Sublokator" reź. Janusz Majewski, "Golem" reź. Piotr Szulkin, "Kronika wypadków miłosnych" reź Andrzej Wajda, znajdujących się w zasobach SF ZEBRA został w pełni wykonany. Studio systematycznie realizuje program, którego rezultatem jest przywrócenie wybitnych filmów w pierwotnej jakości współczesnym widzom, jak też kolejnym pokoleniom. Kolaudacje zrekonstruowanych cyfrowo filmów pod nadzorem artystycznym twórców potwierdzają odzyskaną świetną jakość filmów i jej wpływ na odbiór filmu. Filmy sukcesywnie wchodzą do szerokiego rozpowszechniania zyskując nowych widzów, szczególnie młodych.  "Jak daleko stąd, jak blisko" reź Tadeusz Konwicki: "Sublokator" reź. Janusz Majewski: "Golem" reź. Piotr Szulkin: W okresie realizacji zadania od 01.09.2014 do 31.08.2015 r. wykonano w pierwszej kolejności przeglądy techniczne materiałów wyjściowych filmów, dokonując ich oceny i stopnia trudności prac. Po konsultacji z twórcami filmów do prac rekonstrukcji obrazu wybrano: WFDiF, DI Factory, Fixafilm, Studio Produkcyjne Orka, a do prac rekonstrukcji dźwięku: Soundplace, Sonorię i Strefę Dźwięku  Michał Żarnecki. W omawianym czasie wykonano czyszczenie materiałów, skanowanie negatywów i wybranych materiałów światłoczułych, wykonano konforming, prace rekonstrukcyjne i korekcję barwną oraz prace rekonstrukcji dźwięku. Prace wykonywane były pod nadzorem artystycznym twórców - operatorów obrazu, operatorów dźwięku, reżyserów. Jednocześnie trwały działania dotyczące kontroli jakości i koordynacji procesów rekonstrukcji. W omawianym czasie odbyły się kolaudacje czterech rekonstruowanych filmów, co pozwoliło na realizację materiałów archiwizacyjnych oraz podjęcie prac nad wersjami obcojęzycznymi oraz przygotowania do rozpowszechniania.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

579535
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
4
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
59,7
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
4
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

554400

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

36
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
10
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Studio Filmowe ZEBRA
 2. Narodowy Instytut Audiowizualny
 3. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
 4. DI Factory
 5. Fixafilm
 6. Studio Produkcyjne Orka
 7. Soundplace
 8. Sonoria
 9. Strefa Dźwięku Michał Żarnecki

Opis działań promocyjnych:

Do każdego z filmów wykonywane są materiały promocyjne w postaci materiałów porównawczych zawierających wybrane, krótkie fragmenty przed i po rekonstrukcji obrazu, pozwalające w bardzo skrótowej formie uświadomić widzom skalę zniszczenia materiałów pierwotnych i wartość filmu w dobrej jakości. Na stronie internetowej www.zebrafilm.pl zamieszczane są na bieżąco informacje o pracach rekonstrukcyjnych, także strona baza.nina.gov.pl uzupełniana jest o kolejne działania. Sukcesywnie organizowane są uroczyste premiery filmów w Warszawie w kinie "Kultura" z udziałem twórców i aktorów. Sprawozdania z premier odnotowywane są w prasie filmowej i na stronach internetowych. Podejmowane są również kontakty, mające na celu projekcje zrekonstruowanych filmów w trakcie krajowych (także zagranicznych) festiwali filmowych i imprez. Działania te przynoszą pożądane skutki.