Projekt:

Digitalizacja "Dziennika Łódzkiego" i doposażenie pracowni

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 30 kwietnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Budżet: 118835,75

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zdigitalizowano w outsourcingu "Dziennik Łódzki" za lata 1951-1953, 1956-1966. Wykonano w sumie 23680 skanów. Cały zasób został umieszczony w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej. Ponadto zakupiono półkę z dyskami, oraz bibliotekę taśmową.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

23680
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
51
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1.6
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
3925
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Wszystkie materiały zdigitalizowane w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja udostępniane są bez ograniczeń w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej  http://bc.wbp.lodz.pl . Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej otwarta została w grudniu 2008 r. Zawiera głównie materiały regionalne, dotyczące zarówno Łodzi jak i regionu łódzkiego. Wg stanu na dzień 27 XI 2015 r. zawiera ponad 67 tys. publikacji. Są to czasopisma, książki, plany, pocztówki, rękopisy.  

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

3925

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

23680

Pozostałe informacje

5
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Polskapresse

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Dziennik Łódzki. 1953-08-01 R. 9 nr 182

    http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=61433&from=publication zobacz obiekt >>