Projekt:

Digitalizacja regionaliów Biblioteki w Grudziądzu

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2014 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu

Budżet: 101032,01

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt umożliwił  przekształcenie istniejącego punktu digitalizacji w nowoczesną, wyposażoną w profesjonalny sprzęt pracownię digitalizacyjną. Pozwoliło to na wykorzystanie innowacyjnych technologii do prezentacji szczególnie cennych        i wartościowych zabytków kultury piśmienniczej szerokiemu gronu odbiorców. Zagwarantowało również uzyskanie obiektów cyfrowych wysokiej jakości                i skanowanie różnego typu dokumentów oraz znacznie usprawniło cały proces digitalizacji. W ramach projektu został zakupiony sprzęt wysokiej jakości spełniający obowiązujące standardy digitalizacyjne: skaner dziełowy formatu A3. Przygotowane zostały  dwa stanowiska komputerowe wyposażone w odpowiednie oprogramowanie: jedno do obsługi stanowiska skanera, drugie do obsługi stanowiska kontroli, obróbki i publikacji plików w bibliotece cyfrowej. Do gromadzenia, przechowania i udostępniania zasobów zakupiliśmy dedykowany serwer plików.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

7198
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
909
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
0,54
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
909
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Zeskanowane zbiory i przekształcone do formatu DjVu są udostępniane i prezentowane na platformie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, a za jej pośrednictwem również na portalu Europeana. Dla obiektów chronionych prawem autorskim utworzyliśmy wewnętrzne elektroniczne repozytorium cyfrowe. Są one udostępniane w wewnętrznej sieci bibliotecznej.     W momencie uzyskania do nich praw opublikujemy je w bibliotece cyfrowej. Egzemplarze wzorcowe obiektów poddanych cyfryzacji są digitalizowane w formacie nieskompresowanych plików TIFF i przechowywane na serwerze plików. Wszystkie zbiory są udostępniane bezpłatnie.

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

713

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

6390

Pozostałe informacje

3
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Informacje o otrzymanej dotacji zostały umieszczone na stronach www: biblioteki miejskiej (http://www.biblioteka.grudziadz.pl/index.php?m=aktualnosci_wiecej&id=448), miasta Grudziądza (http://grudziadz.twoje-miasto.pl/Artykuly/View/40414/dotacja-dla-biblioteki). Ukazały się artykuły w prasie lokalnej  (skany artykułów          w załączniku). O dofinansowaniu poinformowala również TV SM Grudziądz  (http://tvsm.pl/videoteka/gsi/2014/grudzien/29).

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Goniec Nadwiślański : pismo codzienne poświęcone sprawom stanu średniego

    http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=14262&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI= zobacz obiekt >>