Projekt:

Wirtualne Muzeum Fotografii część 3

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 września 2012 - 30 sierpnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Budżet: 1094100,00

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Głowne cele, które zostały zrealizowane w ramach zadania: tworzenie Centrum Kompetencji ds. digitalizacji, przechowywania i udostępniania zbiorów muzealnych i fotograficznych; tworzenie infrastruktury technicznej koniecznej do zrealizowana celów digitalizacyjnych, archiwizacyjnych i upowszechniania; przygotowanie obiektów do udostępnienia – metadane + digitalizacja zgodnie z najlepszymi standardami i Katalogiem Dobrych Praktyk, projekty graficzne – nowe moduły; licencje prawne; udostępnienie kolejnych 10% całości zbiorów. Upowszechnienie zbiorów MHF. Główne zadania: rozbudowa pracowni digitalizacyjnej (profesjonalne wyposażenie, c.d. wdrażania procedur, digitalizacja w bezstratnych formatach (RAW) oraz tworzenie plików tif i jpg; modernizacja bazy danych oraz infrastruktury sieci komputerowej koniecznej do celów inwentaryzacji zbiorów i zarządzania metadanymi (wprowadzenie nowych modułów; m. in. katalogów – „Plakaty”, „Kalendarze”); utworzenie energooszczędnego i bezpiecznego repozytorium plików. Upowszechniane zbiorów – rozwój witryny WWW i katalogu zbiorów online (m. in. poszerzenie nawigacji na stronie, wprowadzenie podkatalogów „Plakaty” i „Kalendarze” w zakładce „Zbiory online”, digitalizacja cennych publikacji, internetowa galeria zbiorów MHF rozsyłana cyklicznie drogą mailową w formie tematycznych pakietów zdjęć. Międzynarodowa promocja zbiorów, m.in. na portalu Europeana.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

5
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. Aparat Cyfrowy Phase One IQ + ob. 120 makro
 2. Aparat Nikon 3200 + obiektywy
 3. Kolorymetr Seconic
 4. Luksomierz Seconic C-500R
 5. Obiektyw Phase One 80/2,8 AF

1
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Adobe Photoshop

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

2096
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
352
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
10400
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
4100
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
293
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
146
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
2,5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
4500
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

4598

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

9592

Pozostałe informacje

30
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Stała promocja zbiorów i programu Kultura+ poprzez stronę www i portal Facebook, spotkania, konsultacje, udział w projekcie EuropeanaPhotography. Rozesłanie pisma promującego zadnie wraz z ofertą współpracy w zakresie szkoleń i digitalizacji, wraz z ulotką reklamową - poczta, newsletter. Przygotowanie klipu reklamowego i rozpowszechnienie go poprzez stronę www Muzeum, pocztę mailową, newsletter, facebook, vimeo, youtube.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Aparat fotograficzny, Kodak Brownie Flash

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/100251?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=mhf%20530%2Fi&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 2. Projektor kinematograficzny, Zeiss Ikon

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/100261?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%20418%2FI&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 3. Kamera filmowa, Eumig Electric

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/99788?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%20547%2FI&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 4. rojektor kinematograficzny, 16 mm

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/99792?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%20577%2Fi&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 5. Obiektyw, Euryscop IV nr.7

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/100268?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%20601%2FI&select[limit]=18 zobacz obiekt >>