Projekt:

Wieloletni Program Rządowy Kultura + 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 października 2011 - 31 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

1 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Budżet: 886887,15

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Celem projektu jest zabezpieczenie dokumentów przez wykonanie kopii cyfrowych oraz ułatwienie dostępu do danych zebranych w kartotece szerokim kręgom osób. W trakcie realizacji przygotowaliśmy, wyposażyliśmy i uruchomiliśmy pracownię digitalizacji. Wykonaliśmy zgodnie z harmonogramem oczyszczenie z kurzu, ponumerowanie wydzielenie kart zabrudzonych i uszkodzonych do konserwacji w ilości szacunkowo 80000 szt. Wykonaliśmy zabiegi konserwatorskie, indeksowanie i digitalizację 100459 szt gotowych skanów do publikacji w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZOSIA)

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

  1. Skaner

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

  1. Pracownia Digitalizacji Archiwum Państwowe w Gdańsku 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

100459
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
100459
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

85390

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Prezydium Policji w Gdańsku

    http://www.szukajwarchiwach.pl/10/14/0/5/7000#tabSkany zobacz obiekt >>