Projekt:

Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej etap 2

Informacje ogólne

Okres realizacji:

15 lipca 2014 - 31 maja 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

Budżet: 431247,73

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem projektu była digitalizacja i udostępnienie za pośrednictwem internetu poloników XVI i XVII w. oraz tworzenie infrastruktury dla ich przechowywania w formie cyfrowej (zbiór ten tworzył Narodowy Zasób Biblioteczny do 2012 r.) Co zdigitalizowaliśmy      W ramach projektu zdigitalizowaliśmy, zarchiwizowaliśmy i opublikowaliśmy: 425 poloników XVI-wiecznych oraz 274 poloników XVII-wiecznych; wykonaliśmy ponad 86 tys. skanów.            Kolekcja druków szesnasto- i siedemnastowiecznych obejmuje w większości teksty wydane w języku łacińskim i niemieckim, niemniej trafiają się druki w języku polskim.            Co ulepszyliśmy      Nowy wygląd zyskał Elbląski Wortal Historyczny, gdzie od roku 2008 prezentowane są opracowania dotyczące zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Elbląskiej i artykuły na temat historii naszego miasta. Zmianom uległ m.in. sposób prezentacji treści. Powstała również wersja mobilna wortalu.            Elbląski Wortal Historyczny to strona, na której oprócz opisów zdigitalizowanych zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej, znaleźć można artykuły dotyczące historii naszego miasta. Wśród ich autorów są m.in.: profesorowie historii – Andrzej Groth i Wiesław Długokęcki. Dowiedzieć się z niej można np., jaką historię ma herb miasta Elbląga, jak w średniowiecznym Elblągu funkcjonowała opieka społeczna, kim byli Emil Siede czy Johanne Satori-Neumann.            Nowy wygląd zyskała również Elbląska Biblioteka Cyfrowa, gdzie od roku 2008 publikowane są zdigitalizowane zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej. Obecnie znajduje się w niej blisko 48 tys. publikacji, z czego 90 proc. znajduje się w domenie publicznej.            Co kupiliśmy      Zakupiliśmy bibliotekę taśmową o pojemności 100TB przeznaczoną do długotrwałej i bezpiecznej archiwizacji zdigitalizowanych zbiorów. Wszystkie skany w formacie bezstratnym tif (wykonane od 2008 roku – czyli od momentu uruchomienia pracowni digitalizacji) trafiły do biblioteki taśmowej. Druga kopia plików znajduje się na dyskach sieciowych.            Zakupiliśmy również serwer dla oprogramowania dlibra (na którym działa Elbląska Biblioteka Cyfrowa). W celu poprawy funkcjonalności i niezawodności katalogu elektronicznego Elbląska Biblioteka Cyfrowa, nastąpiło rozdzielenie usług oprogramowania dlibra na 3 serwery. Ponadto nowy serwer zapewnił wystarczającą pojemność dla publikowanych zbiorów na co najmniej 5 lat.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

86252
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
156
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
8.1
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1336
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

699

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

86252

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Ukazały się materiały informacyjne dotyczące zadania (zarówno w etapie przygotowawczym jak i podsumowującym projekt) na stronach internetowych Biblioteki Elbląskiej, tj. strona główna Biblioteki Elbląskiej, strona główna Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz w mediach lokalnych. Zamieszczono w nich zapis "Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura +" oraz dodano logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Operatora i Programu Kultura+ Digitalizacja.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Upominanie Do Ewanyelikow Y Do Wszystkich Spolem nie Katholikow Jż o skażenie Zborow Krakowskich gniewać się y nic nowego ...

  http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=44866&from=publication zobacz obiekt >>

 2. Loci communes juris Caesarei, Pontificii et Saxonici, primum per Brunorum a Sole, compendii resolutorii nomine ex jure ...

  http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=44668&from=publication zobacz obiekt >>

 3. Arae votivae: in honorem lectissimi coniugii Dn. Balthasaris Sturmeri et Reginae Truncciae Patric[iorum] Mariaeburgen ...

  http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=43358&from=publication zobacz obiekt >>

 4. Carmina ... In felicem discessum eruditi piique adolescentis Stephani Peregii ...

  http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=46141&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= zobacz obiekt >>