Projekt:

Wieloletni Program Kultura Piorytet Digitalizacja

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 października 2011 - 30 grudnia 2011

Okres zawarcia umowy:

24 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Budżet: 233134,99

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Doposażenie Pracowni Digitalizacji Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim w profesjonalny sprzęt do digitalizacji materiałów archiwalnych.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

  1. Scan Master A1

1
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

  1. Batch Scan Wizard

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

  1. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

  1. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

  1. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim 1

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

1
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania