Projekt:

Digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa trzech filmów: "Deja vu" (12 aktów), "Dług" (11 aktów), "Szwadron" (12 aktów), przeprowadzona pod nadzorem twórców. 2011.

Informacje ogólne

Okres realizacji:

5 października 2011 - 4 października 2012

Okres zawarcia umowy:

18 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Zebra

Budżet: 1098292,40

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Cele zadania: - digitalizacja i rekonstruckja cyfrowa filmów: "Szwadron i "Deja vu" w reżyserii Juliusza Machulskiego oraz filmu "Dług" w reżyserii Krzysztofa Krauzego. - przygotowanie materiałów wyjściowych filmów do dystrybucji kinowej (DCP) oraz rozpowszechnianie na istniejących polach eksploatacji (HDCAMSR, format Quick Time HD) - przygotowanie materiałów cyfrowych po rekonstrukcji do archiwizacji. Stosownie do przyjętego harmonogramu prace zostały rozpoczęte w 2011 roku, a ukończone w 2012 r. Wszystkie założone zadania zostały wykonane, a tok przewidzianych prac przebiegał prawidłowo. Harmonogram prac 2011 r. przewidywał wybór i ocenę materiałów wyjściowych filmów. Proces rekonstrukcji cyfrowej powierzony został firmom: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Produkcyjne Orka sp. z o.o. Po wyczyszczeniu i zeskanowaniu materiałów przygotowane zostały wersje referencyjne do rekonstrukcji. Rekonstrukcja cyfrowa i korekcja kolorystyczna obrazu przebiegły pod ścisłym nadzorem twórców, przy równoczesnej rygorystycznej kontroli jakości prac. W prace pośrednie i końcowe zaangażowane było Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. Pracom nad obrazem towarzyszyły prace digitalizacji dźwięku, synchronizacji, rekonstrukcji i remasteringu oraz utworzenie plików wynikowych dźwięku. Te prace wykonywało WFDiF, Soundplace sp. z o.o. i Prosound. Zrekonstruowany cyfrowo obraz i dźwięk filmów został przedstawiony na kolaudacjach z udziałem twórców, ekspertów, przedstawicieli NInA i PISF. Ostatnim etapem prac było wykonanie materiałów po rekonstrukcji do archiwizacji oraz odrębnych materiałów do eksploatacji (łącznie z wersjami językowymi). Równolegle wykonane zostały filmowe materiały porównawcze i promocyjne. Wykonanie złożonych zadań przebiegało bez zakłóceń - terminowo i w dobrej współpracy z uczestnikami realizacji.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

465000
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
3
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
30
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
558000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

660

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

395250

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
8
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Studio Filmowe ZEBRA
  2. Narodowy Instytut Audiowizualny
  3. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
  4. Studio Produkcyjne Orka
  5. Cyfrowe Repozytorium Cyfrowe
  6. Prosound

Opis działań promocyjnych:

Zrekonstruowany cyfrowo film Juliusza Machulskiego "Szwadron" miał uroczystą premierę w czasie Gdynia Film Festiwal w maju 2012 roku. Projekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co znalazło wyraz także w trakcie spotkania z twórcami. "Dług" Krzysztofa Kieślowskiego i "Deja vu" Juliusza Machulskiego zyskały bardzo dobre oceny w czasie kolaudacji. Każdy z trzech filmów ma wykonane cztery wersje językowe (angielska, francuska, rosyjska i polska). Wykonane zostały w trakcie prac rekonstrukcyjnych materiały porównawcze, obrazujące stan przed i po rekonstrukcji wybranych fragmentów sce. Przygotowane są dla zrekonstruowanych filmów - zgodnie z przyjętymi założeniami - spoty reklamowe. Materiały te wykorzystywane będą zarówno w cyfrowych kinach, telewizjach, jak i w portalach internetowych.