Projekt:

Wirtualne Muzeum Fotografii część 2

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2011 - 31 sierpnia 2012

Okres zawarcia umowy:

26 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Budżet: 788550,00

Rodzaj projektu:

  Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

W ramach zadania zostały uruchomione wszystkie prace przygotowawcze dotyczące przystosowania pracowni Muzeum do wysokiej jakości prac digitalizacyjnych (zgodnie z zaleceniami NIMOZ-u); podjęto prace związane z udoskonaleniem i rozwojem baz danych oraz szeroko pojętego udostępniania obiektów Muzeum Historii Fotografii oraz ich popularyzacji. W tym celu zostały wykonane: PRACE PRZYGOTOWAWCZE: Na podstawie konsultacji zewnętrznych i wewnętrznych rozpoczęto  modernizację Pracowni Dokumentacji Obrazowej MHF; dokonano zakupu  i instalacji urządzeń i oprogramowania do serwerowni oraz sieci komputerowej i elektrycznej (dedykowanej do digitalizacji i opracowywania metadanych); zakupiono i wdrożono nowy sprzęt do opracowywania metadanych. Rozpoczęto modernizację repozytorium plików cyfrowych. Udoskonalono system inwentaryzowania zbiorów -  wprowadzono nowe katalogi: Archiwum i Biblioteka; zmodernizowano słownik miejscowości. Zmodernizowano Katalog Zbiorów Online. Digitalizacja: dostosowano procedury digitalizacyjne do obowiązujących standardów. Został opracowany 60 stronnicowy regulamin Pracowni Dokumentacji Obrazowej. Dokument składa się z dwóch części i zawiera szczegółowy opis wszystkich procedur dotyczących obiektu przeznaczonego do digitalizacji, począwszy od wyjścia obiektu z magazynu, poprzez procedury digitalizacyjne (z uwzględnieniem specyfiki obiektu (płaskie, trójwymiarowe, wielkoformatowe itd.) - zgodne z normami ISO i KDP, aż po opis systemu zapisu plików.  Zostały zrealizowane cele Zadania (DIGITALIZACJA, METADANE, UDOSTĘPNIANIE). Wprowadzono nowe rekordy do muzealnej bazy danych (zbiory główne: Fotografie i Sprzęt). Do muzealnej bazy danych zostały włączone katalogi Biblioteki i Archiwum; przy okazji poprawiono istniejące wpisy i poszerzono zakres opisu obiektów. Zostały wprowadzone nowe rekordy. Zakładany plan przygotowania 14 tys. rekordów został zrealizowany. Został usprawniony system zarządzania plikami cyfrowymi. Powstało bezpieczne archiwum plików cyfrowych. Sytuacja prawna obiektów: rozpoczęliśmy wieloletni proces regulowania sytuacji prawnej (nowelizacja umów), zostały przygotowane nowe umowy i rozpoczął się proces aneksowania nieaktualnych licencji. Konserwacja: zostały zakupione materiały konserwatorskie, wykonano zabiegi konserwatorskie, zakupiono opakowania do transportu obiektów. Digitalizacja: digitalizacja zgodna z Regulaminem Pracowni Dokumentacji Obrazowej - zostało zdigitalizowane 4 tys. obiektów (zgodnie z planem) - obiekty płaskie i trójwymiarowe o różnych formatach. Rozbudowa nowoczesnej witryny internetowej MHF – powstał projekt graficzny, informatyczny nowych modułów oraz zostało wprowadzone 14 tys. rekordów do katalogu online. Została rozpoczęta akcja promocyjna projektu - przygotowano film reklamowy - 1,5 min. animacja (Vimeo, YouTube, www.mhf.krakow.pl) ; przygotowano folder reklamowy i inne materiały informacyjne przeznaczone do rozpowszechniania publicznego oraz w trakcie konferencji zaplanowanej w październiku 2012 oraz innych spotkań. 

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

14
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. Aparat Nikon D3X
 2. Kalibrator 1Photo
 3. Kolumna reprodukcyjna Kaiser 5612
 4. Komputer Dell Precision
 5. Komputer Dell Precision
 6. Komputer Dell Precision
 7. Monitor NEC Ref. 241W
 8. Monitor NEC Ref. 241W
 9. Monitor NEC Ref 271W
 10. Obiektyw Nikor PC-E micro
 11. Oświetlenie: Hensel Integra
 12. Oświetlenie: Hensel Integra
 13. Pantograf
 14. Skaner Epson Expression 10000 XL Pro

7
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Adobe Photoshop
 2. Adobe Photoshop
 3. Microsoft Office Professional Plus 2010
 4. Microsoft Office Professional Plus 2010
 5. Microsoft Office Professional Plus 2010
 6. Silver Fast AI
 7. Total Commander

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia Dokumentacji Obrazowej MHF + Pracownia mobilna 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

8900
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
4000
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
2TB
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
4000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

4000

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

7565

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

http://www.europeana.eu/portal/search.html?qf=DATA_PROVIDER%3a%22Museum%20of%20History%20of%20Photography%22&rows=24

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

29
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Przez cały okres trwana projektu, Muzeum prowadzilo na Facebooku akcję promującą zbiory online; Przygotowano film reklamowy, który został opublikowany na muzelanej stronie www, Youtoobe i Facebooku, był on również puszczany podczas spotkań i konferencji.  Przygotowano i rozdystrybuowano ulotkę reklamową. Została zaplanowana i rozpoczęto przygotowanie konferencji poświęconej różnym aspektom digitalizacji  "Digitalizacja w sieci" .

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Rynek Główny w Krakowie, fot. Tadeusz Rząca, ok. 1910

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/pl/node/63459?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%203727%2FII%2F4&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 2. Tatry, Morskie Oko, fot. Tadeusz Rząca, ok. 1910

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/54855?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%203727%2FII%2F76&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 3. Kraków, klasztor oo paulinów, fot. Tadeusz Rząca, ok. 1910

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/55022?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=MHF%203727%2FII%2F32&select[limit]=18 zobacz obiekt >>

 4. Tarnów, Rynek, fot. Tadeusz Rząca, ok. 1910

  http://zbiory.mhf.krakow.pl/node/55208?select[q]=navigart%2Fselect&select[id]=search&select[content]=mhf%203727%2Fii%2F122&select[limit]=18 zobacz obiekt >>