Projekt:

Digitalizacja czasopism i doposażenie pracowni digitalizacji

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2012 - 30 kwietnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Budżet: 107840,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zdigitalizowano w outsourcingu dwa tytuły dzienników łódzkich: "Łódzkie Echo Wieczorne" wydawane w latach 1925-1928 i "Echo" wydawane w latach 1928-1939. Wykonanych zostało 26000 skanów. Cały zasób został opublikowany w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej. Ponadto zakupiono 3 komputery do obróbki skanów, 3 przełączniki ethernetowe, 2 dyski, oprogramowanie do obróbki skanów oraz oprogramowanie do modernizacji serwera Biblioteki Cyfrowej

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

26000
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
38
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
2.3
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
3936
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Wszystkie materiały zdigitalizowane w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja udostępniane są bez ograniczeń w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej  http://bc.wbp.lodz.pl . Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej otwarta została w grudniu 2008 r. Zawiera głównie materiały regionalne, dotyczące zarówno Łodzi jak i regionu łódzkiego. Wg stanu na dzień 27 XI 2015 r. zawiera ponad 67 tys. publikacji. Są to czasopisma, książki, plany, pocztówki, rękopisy.

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

3936

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

19500

Pozostałe informacje

5
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Echo. 1930-04-06 R. 6 nr 95

    http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=38358&from=publication zobacz obiekt >>

  2. Łódzkie Echo Wieczorne. 1925-08-01 R. 1 nr 166

    http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=36413&from=publication zobacz obiekt >>