Projekt:

Cyfrowe archiwum KRSW – zakup infrastruktury i digitalizacja

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2014 - 15 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Główne Akt Dawnych

Budżet: 339030,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

W wyniku realizacji zadania zakupiono dwa skanery formatu A2 do digitalizacji ksiąg i poszytów wraz z zestawami komputerowymi do ich obsługi oraz stację graficzną do kontroli jakości skanów.  Zakupiono również ekspander macierzowy wraz z 12 dyskami serwerowymi o pojemności 4TB każdy. W wyposażeniu pracowni digitalizacji znalazły się również 3 oczyszczacze powietrza. Dzięki zakupowi w/w wyposażenia, rozpoczęto digitalizację planową zespołu Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

6
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

  1. expander macierzowy
  2. komputer do obsługi skanera
  3. komputer do obsługi skanera
  4. skaner i2s Copibook Cobalt
  5. skaner i2s Copibook Cobalt
  6. stacja graficzna do kontroli jakości skanów

2
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

  1. Windows 7 Professional
  2. Windows 7 Professional

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

5
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Zamieszczenie informacji o zakupionym wyposażeniu oraz o rozpoczęciu digitalizacji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych na stronie internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych, na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz na stronie AGAD w serwisie spłecznościowym Facebook.