Projekt:

Cyfryzujemy AGAD – rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej

Informacje ogólne

Okres realizacji:

30 sierpnia 2013 - 16 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Główne Akt Dawnych

Budżet: 220650,93

Rodzaj projektu:

  Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu został zakupiony skaner formatu A2 do digitalizacji ksiąg oraz dyski macierzowe do przechowywania wytworzonych skanów. Dzięki temu została utworzona pracownia digitalizacyjna i można było rozpocząć planową digitalizację archiwaliów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych. W pierwszej kolejności były to zespoły ksiąg miejskich z terenu Mazowsza.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

3
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. dyski macierzowe 10 szt.
 2. komputer do obsługi skanera
 3. skaner SMA Scan Master 2 XXL

2
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. oprogramowanie do obsługi skanera
 2. Windows 7 Professional

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

 1. Sekcja Reprografii i Digitalizacji Archiwum Głownego Akt Dawnych

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

 1. Sekcja Reprografii i Digitalizacji Archiwum Głownego Akt Dawnych

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Sekcja Reprografii i Digitalizacji Archiwum Głownego Akt Dawnych 1

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

4
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Zamieszczenie informacji o zakupionym wyposażeniu oraz o rozpoczęciu digitalizacji Ksiąg Miejskich na stronie internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych, na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz na stronie AGAD w serwisie spłecznościowym Facebook.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Księgi miejskie Łódź

  http://searcharchives.pl/1/136/0#tabJednostki zobacz obiekt >>