Projekt:

Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej IV

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 maja 2015 - 30 października 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Budżet: 241392,68

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

W okresie od 4.05.2015 r. do 30.10.2015 r. digitalizowano zbiory z Muzeum Niepodległości w Warszawie, Centralnej Biblioteki Statystycznej, Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie, Książnicy Pruszkowskiej oraz Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (Dział Muzeum Książki Dziecięcej; Dział Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii; Dział Zasadniczy Druków Zwartych). Łącznie cyfryzacji poddano 791 publikacji co dało 45374 skany. Tyleż samo publikacji zostało wcześniej przygotowanych oraz stworzono do nich opisy (metadane). Projekt zakładał digitalizację, archiwizację i bezpłatne udostępnienie w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej 791 publikacji, w tym: Kolekcji Piłsudskiego z l. 1914-1937 o dużej wartości kulturowej i historycznej (zainteresowanie użytkowników, pogarszający się stan obiektów) – ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie; druki dotyczące działalności wystawienniczej w Warszawie w l. 1857-1939 (wiele z nich to unikaty w zbiorach polskich) – ze zbiorów Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie; poszukiwanych materiałów dotyczących statystyki, głównie roczników statystycznych Warszawy i Mazowsza z XX w. w dużej części rzadkich, w części uzupełniających kolekcje już opublikowane w Internecie – ze zbiorów Centralnej Biblioteki Statystycznej w Warszawie; kontynuację cyfryzacji (poprzedni projekt) prasy dla dzieci ze zbiorów Muzeum Książki Dziecięcej z XIX i 1 poł. XX w. – dziedzictwa kulturowego o dużych walorach literackich i pedagogicznych, stan zachowania zmusza do ograniczenia korzystania z oryginału; mazowieckiej prasy lokalnej z ost. lat i z PRL – cennego źródła wiedzy o regionie; czasopisma polonijnego z okresu 20lecia – ze zbiorów Książnicy Pruszkowskiej; warszawskich czasopism z 1 poł. XX w. mających dużą wartość poznawczą dotyczące sztuki, filmu, muzealnictwa, architektury, muzyki (też unikatowe) oraz afiszy – świadectw wydarzeń z życia kulturalnego i społecznego w Warszawie i na ziemiach pol. z końca XIX i 1 poł. XX w. wymagających zabezpieczenia oryginału, a także pocztówek z portretami głównie warszawskich aktorów teatralnych z okresu 20lecia – ze zbiorów Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii BP m.st. Warszawy; poszukiwanych varsavianów i mazovianów, m.in. dotyczących języka regionalnego, szkolnictwa, historii, głównie z 1 poł. XX w. – zbiory Działu Zasadniczego BP m.st. Warszawy. Kryteria wyboru materiałów: zły stan zachowania (kwaśny papier), wartość historyczna, dziedzictwo kulturowe, tematyka dotycząca Warszawy i Mazowsza, unikatowość, wykorzystanie przez czytelników, brak w Internecie, wydawnictwa z domeny publicznej.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

36
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 2. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 3. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 4. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 5. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 6. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 7. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 8. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 9. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 10. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 11. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 12. dysk 600 GB do EqualLogic PS 6100
 13. dysk przenośny 2 TB
 14. dysk przenośny 2 TB
 15. komputer
 16. moduł 4GB do serwerów
 17. moduł 4GB do serwerów
 18. moduł 4GB do serwerów
 19. moduł 4GB do serwerów
 20. moduł 4GB do serwerów
 21. moduł 4GB do serwerów
 22. moduł 4GB do serwerów
 23. moduł 4GB do serwerów
 24. moduł 4GB do serwerów
 25. moduł 4GB do serwerów
 26. moduł 4GB do serwerów
 27. moduł 4GB do serwerów
 28. moduł 4GB do serwerów
 29. moduł 4GB do serwerów
 30. moduł 4GB do serwerów
 31. moduł 4GB do serwerów
 32. monitor 24'
 33. monitor 24'
 34. skaner A3
 35. zasilacz awaryjny UPS
 36. zasilacz awaryjny UPS

1
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. program do zarządzania procesem digitalizacji

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

45374
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
791
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
0,83
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
791
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

materiały dostępne pod adresem mbc.cyfrowemazowsze.pl

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

791

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

45374

Pozostałe informacje

34
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
5
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 2. Centralna Biblioteka Statystyczna
 3. Biblioteka Muzeum Narodowego w Warszawie
 4. Muzeum Niepodległości w Warszawie
 5. Książnica Pruszkowska

Opis działań promocyjnych:

W okresie od maja 2015 r. do października 2015 r. MBC była promowana na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook. Edytowano również hasła (a także dodawano nowe) w Wikipedii, które dotyczyły zbiorów znajdujących się w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Partnerzy MBC (w tym Biblioteka Muzeum Narodowego oraz Muzeum Warszawy) zamieścili informacje oraz link do strony MBC na swoich stronach domowych instytucji. Materiały pochodzące z MBC znalazły się w galerii multimedialnej na ekranach na stacji przesiadkowej Metra Świętokrzyska. Materiał o zasobach MBC znalazł się także w Kurierze Warszawy i Mazowsza w TVP Warszawa w dniu 1.06.2015 r. Na temat materiałów digitalizowanych w ramach projektu zamieszczono wzmiankę w miesięczniku "Stolica" nr 10/2015. Materiały pochodzące ze zbiorów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej znalazły się także na wystawie "Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność" oraz katalogu przygotowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. [Afisz]:[Inc.:] "Kino-Oaza". Od poniedziałku dnia 12-go maja 1919 r. Pola Negri najwybitniejsza dziś polska gwiazda kinematograficzna w roli głównej dramatu w 5-ciu część. p.t. Awanturnica

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37879&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-12 zobacz obiekt >>

 2. [Afisz]:[Inc.:] Niemiecki teatr Weissfelda przy ulicy Mokotowskiej Nr. 59. W poniedziałek, dnia 26 Maja (7 Czerwca) 1897 roku, daną będzie pierwszy raz: Sulamita czyli Córka Jerozolimy: melodramat w 4-ch aktach (8-miu obrazach) M. Weissfelda.

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37873&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-33 zobacz obiekt >>

 3. [Afisz]:[Inc.:] Teatr Letni (w Ogrodzie Saskim) Dziś w środę, dnia 25 czerwca (7 lipca) 1897 r., o g. 8 wiecz. 6-ty raz: Grochowy wieniec: komedja w 4-ch aktach Antoniego Małeckiego, z tańcami i śpiewami

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=38328&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-56 zobacz obiekt >>

 4. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"], Ołtarzew : drogi betonowe

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=35538&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-78 zobacz obiekt >>

 5. Patent oficerski podporucznika Korpusu Oficerów Piechoty

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37834&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-100 zobacz obiekt >>

 6. Dyplom Odznaki Pamiątkowej Więźniów Ideowych z lat 1914-1921

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37836&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-122 zobacz obiekt >>

 7. Karta pocztowa ilustrowana: Komendant J.Piłsudski z oficerami sztabu przed kwaterą 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37700&from=publication zobacz obiekt >>

 8. Karta poczty polowej Legionów Polskich

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=38421&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-227 zobacz obiekt >>

 9. Album widoków miasta Warszawy : pamiątka z Wystawy Fotograficznej

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37202&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-318 zobacz obiekt >>

 10. Album widoków miasta Warszawy. Serya I

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37840&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-318 zobacz obiekt >>

 11. Biuletyn Artystyczny : dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=43029&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-352 zobacz obiekt >>

 12. Biuletyn Domu Sztuki

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=43343&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-376 zobacz obiekt >>

 13. Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=41812&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-400 zobacz obiekt >>

 14. Ex Libris Józefa Piłsudskiego

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37810&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-422 zobacz obiekt >>

 15. Studia nad nosowością w gwarach Mazowsza

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37169&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-444 zobacz obiekt >>

 16. Ku czci Bogarodzicy : pamiątka pierwszej w Warszawie Wystawy Maryańskiej

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=36012&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-466 zobacz obiekt >>

 17. Ludność m. stoł. Warszawy w roku 1914

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37802&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-488 zobacz obiekt >>

 18. Mechanik : ilustrowany dwutygodnik techniczny : Organ Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=42076&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-510 zobacz obiekt >>

 19. Miesięcznik Teatru Miasta Warszawy : czasopismo teatralne

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=43481&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-540 zobacz obiekt >>

 20. Naselenìe g. Varšavy v ... Godu

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=34246&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-561 zobacz obiekt >>

 21. Nowości Muzyczne : czasopismo literacko-nutowe poświęcone utworom fortepianowym

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=43375&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-583 zobacz obiekt >>

 22. Przewodnik / Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=43705&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-714 zobacz obiekt >>

 23. Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych za rok...

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=29822&from=&dirids=1&tab=1&lp=2&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-583 zobacz obiekt >>

 24. Świat filmu : ilustrowane czasopismo filmowe

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=43742&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-622 zobacz obiekt >>

 25. Złota Księga Towarzystwa Cyklistów w Pruszkowie

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=37808&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-644 zobacz obiekt >>

 26. Wzory pism polskich, rossyjskich, niemieckich i rozmaitych ozdób Drukarni Henryka Hirszel w Warszawie

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=38630&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-714 zobacz obiekt >>

 27. Zbiory polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu : katalog XXV wystawy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Kamienicy Baryczków, 1928

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=35361&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-666 zobacz obiekt >>

 28. Żak : wydawnictwo samorządu uczniowskiego w szkole powszechnej im. A Mickiewicza w Sierpcu

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=41031&from=&dirids=1&tab=1&lp=2&QI=481B28B5237CB7C1E76BFE41DCACB705-666 zobacz obiekt >>