Projekt:

Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej III

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 30 czerwca 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Budżet: 314249,16

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

W okresie od 1.08.2014 r. do 30.06.2015 r. digitalizowano zbiory z Działu Wydawnictw Periodycznych (w tym sprawozdania, statuty warszawskich instytucji, szkół, administracji miejskiej) oraz Działu Zasadniczego i czasopisma dziecięce z Muzeum Książki Dziecięcej. Łącznie cyfryzacji poddano 1870 publikacji co dało 50077 skanów. Tyleż samo publikacji zostało wcześniej przygotowanych oraz stworzono do nich opisy (metadane), stworzono z nich pliki prezencyjne, które opublikowano w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Projekt zakładał kontynuację digitalizacji, archiwizacji i bezpłatnego udostępniania (w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej) zbioru sprawozdań (głównie warszawskich) z XIX i I poł. XX w., w tym zwłaszcza: szkół średnich; organizacji oświatowych, charytatywnych, opieki społecznej, zakładów służby zdrowia oraz międzywojennej administracji miejskiej (dopełnienie kolekcji tworzonej w ramach obecnie realizowanego projektu) – są to wartościowe i poszukiwane źródła do historii stolicy, gromadzone przez nieliczne biblioteki. Zakłada także cyfryzację, ujętych w planach Biblioteki (w ramach projektu Rozbudowa MBC II), znaczących tytułów warszawskiej prasy dziecięcej ze zbiorów Muzeum Książki Dziecięcej (najstarszej tego typu placówki w Polsce) z XIX i I poł. XX wieku, stanowiącej dziedzictwo kulturowe, posiadającej walory pedagogiczne i literackie, której stan zachowania zmusza do ograniczenia udostępniania oryginałów. Cel projektu to także udostępnienie szerokiemu kręgowi użytkowników cieszących się dużym zainteresowaniem varsavianów i mazovianów, w tym statutów wielu instytucji, organizacji, towarzystw i in. z lat 1840-1978. W ramach projektu dokonano zakupu oraz instalacji serwera, węzłów do obiektowej pamięci masowej, a także licencji programu do tworzenia plików prezencyjnych DjVu oraz programu do optycznego rozpoznawania tekstu.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

3
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. serwer
 2. węzeł do rozbudowy obiektowej pamięci masowej
 3. węzeł do rozbudowy pamięci masowej

2
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. program do OCR
 2. program do tworzenia plików prezencyjnych djvu

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

50077
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
1870
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1,4
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1870
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

materiały dostępne pod adresem mbc.cyfrowemazowsze.pl

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1870

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

50077

Pozostałe informacje

29
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W okresie od sierpnia 2014 r. do czerwca 2015 r. MBC była promowana na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook. Edytowano również hasła (a także dodawano nowe) w Wikipedii, które dotyczyły zbiorów znajdujących się w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Nowi partnerzy MBC (w tym Biblioteka Muzeum Narodowego oraz Muzeum Warszawy) zamieścili informacje oraz link do strony MBC na swoich stronach domowych instytucji. W BP m.st. Warszawy zbudowano choinkę z papierowych książek, którą przyozdobiono m.in. zakładkami do książek z logotypem MBC. MBC promowano także przy okazji Warszawskich Targów Książki na stoisku Bibliotek mazowieckich. Materiały pochodzące z MBC znalazły się w galerii multimedialnej na ekranach na stacji przesiadkowej Metra Świętokrzyska. Materiał o zasobach MBC znalazł się także w Kurierze Warszawy i Mazowsza w TVP Warszawa w dniu 1.06.2015 r.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Kanalizacya, wodociągi i pomiary miasta Warszawy : wykonane podług projektu i pod głównem kierownictwem W. H. Lindley'a

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=24959&from=publication zobacz obiekt >>

 2. Janowski, Aleksander (1866-1944), Warszawa

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=24877&from=publication zobacz obiekt >>

 3. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane spółka akcyjna

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=24933&from=publication zobacz obiekt >>

 4. Płomyk : dwutygodnik dla dzieci i młodzieży

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=25288&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=88666C87DE2D02B92A7FF772DE62497D-183 zobacz obiekt >>

 5. Wieczory Rodzinne

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/25293 zobacz obiekt >>

 6. Magazyn dla Dzieci

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/35480 zobacz obiekt >>

 7. Dwadzieścia pięć lat Pogotowia Ratunkowego w Warszawie (1897-1922)

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=24906&from=publication zobacz obiekt >>

 8. Tygodnik dla Dzieci

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/25294 zobacz obiekt >>

 9. Z Blizka i z Daleka

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/35096 zobacz obiekt >>

 10. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni, Sprawozdanie ...

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/33776 zobacz obiekt >>

 11. Program Zakładu Wyższego Naukowego Prywatnego Realnego o Czterech Klassach dla Płci Męzkiej przez Jana Nepomucena Leszczyńskiego w Warszawie przy Ulicy Sto-Jerskiéj Nr. 1775 Utrzymywanego na Popis Publiczny Dnia ...

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/34054 zobacz obiekt >>

 12. Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie. Sprawozdanie za XXI Rok Szkolny 1937-1938 oraz Program na Rok 1938-1939

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=30106&from=publication zobacz obiekt >>

 13. Popis Połroczny z Nauk Dawanych w Konwikcie Warszawskim Xsięży Scholarum Piarum Roku ...

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/34197 zobacz obiekt >>