Projekt:

Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej II

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 października 2013 - 30 września 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Budżet: 311590,69

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

W okresie od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r. digitalizowano zbiory z Działu Wydawnictw Periodycznych oraz Działu Varsavianów. Łącznie cyfryzacji poddano 2130 publikacji co dało 55513 skanów. Tyleż samo publikacji zostało wcześniej przygotowanych oraz stworzono do nich opisy (metadane). Od października 2013 r. do września 2014 r. toczyły się prace związane z digitalizacją zbiorów, ich obróbką graficzną, archiwizacją oraz konwersją do formatu DjVu oraz tworzeniem OCR. Od października 2013 r. rozpoczęto prace nad stworzeniem programu ułatwiającego zarządzanie niektórymi elementami procesu digitalizacji oraz statystykami prowadzonymi w ramach projektu. W 2013 r. dokonano zakupu oraz instalacji macierzy blokowej.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. macierz blokowa

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

55513
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
2130
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1,8
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2130
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

materiały dostępne pod adresem mbc.cyfrowemazowsze.pl

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

2130

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

41635

Pozostałe informacje

35
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W okresie od października 2013 r. do września 2014 r. MBC była promowana na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook. W listopadzie ukazał się materiał w Kurierze Warszawskim w TVP Warszawa, w którym pojawiła sie informacja o MBC. Stworzono nową wersję plakatu MBC oraz zakładki do książek (w załączeniu), które rozdawano podczas spotkania z instytucjami współpracującymi z MBC lub planującymi podjąć współpracę. 29 listopada 2013 r. w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie z bibliotekarzami mazowieckimi, podczas którego promowano projekt MBC - wygłoszono referat oraz rozdawano materiały promocyjne. W sierpniu 2014 r. Radio Kolor oraz Radio dla Ciebie (nagranie w załączeniu) przygotowało materiały dotyczące zdigitalizowanej i opublikowanej w MBC prasie z okresu powstania warszawskiego. W maju 2014 r. pracownicy MBC uczestniczyli w VIII Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek „Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie”, na której prezentowali osiągnięcia MBC (prezentacja w załączeniu). Pracownicy MBC przeprowadzili szkolenie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie poświęcone zasobom cyfrowym w pracy nauczyciela (w tym MBC) (prezentacja w załączeniu). W maju przygotowano 3 filmiki promujące projekt MBC (filmy w załączeniu) i zamieszczono je w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=N3vuI7xm7io, https://www.youtube.com/watch?v=lWLyB4VZx90, https://www.youtube.com/watch?v=Fc7FCsDNLxE). Serwis varsavianistyczny Pańska Skórka opublikował dwa artykuły poświęcone zasobom MBC. Artykuły dostępne pod adresami: http://www.panskaskorka.com/tajemnice-warszawskich-archiwow-cz-1/ oraz http://www.panskaskorka.com/tajemnice-warszawskich-archiwow-cz-2/. W Wikipedii utworzono i rozbudowywano hasło Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa oraz edytowano 63 hasła dodając do nich linki prowadzące do zasobów dostępnych w MBC.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Kuźnia Młodych : czasopismo młodzieży szkolnej

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=18850&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-519 zobacz obiekt >>

 2. Kurjer Radomski : pismo społeczne, polityczne, ekonomiczne, literackie

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=18852&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-540 zobacz obiekt >>

 3. Pierwsza warszawska palarnia kawy, cykorji i surogatów kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów spółka akcyjna w Warszawie : bilans, r-k strat i zysków oraz Protokuł [!] Komisji Rewizyjnej za rok 1934

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=16989&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-566 zobacz obiekt >>

 4. Rysunki typów taboru Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=17620&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-625 zobacz obiekt >>

 5. Ojczyzna i Postęp

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=19993&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-647 zobacz obiekt >>

 6. Księga pamiątkowa 1908-1909 r.

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=16567&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-699 zobacz obiekt >>