Projekt:

Rozbudowa zasobów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 października 2012 - 30 września 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Budżet: 391598,75

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

W okresie od 1.10.2012 r. do 30.09.2013 r. zdigitalizowano zbiory z Działu Varsavianów, Działu Wydawnictw Periodycznych, Działu Starych Druków i Rękopisów, Działu Zasadniczego Druków Zwartych, Archiwum BP m.st. Warszawy, Działu Informacyjno-Bibliograficznego, Działu Muzeum Książki Dziecięcej oraz Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii. Łącznie cyfryzacji poddano 2130 publikacji co dało 87535 skanów. Tyleż samo publikacji zostało wcześniej przygotowanych oraz stworzono do nich opisy (metadane). W ramach projektu dokonano konserwacji zbiorów z Działu Starych Druków i Rękopisów. Zakupiono także pudła ochronne i opakowania na potrzeby digitalizowanych materiałów.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

87535
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
2130
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1,8
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2130
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

publikacje dostępne pod adresem mbc.cyfrowemazowsze.pl

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

2130

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

65651

Pozostałe informacje

37
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W okresie od października 2012 r. do września 2013 r. MBC była promowana podczas kilku warszawskich imprez kulturalnych: podczas XXI. Targów Książki Historycznej, w trakcie projektu "Mazowsze" dla Mazowsza  promocji gospodarczej Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury. Wyświetalno wówczas prezentację dotyczącą zbiorów znajdujących się w zasobach MBC. Rozdawano także ulotki oraz zakładki do książek z informacjami o projekcie z logo MBC, MKiDN oraz WPR Kultura+ i NInA. Prezentację zachęcającą do korzystania z cyfrowych zbiorów MBC wyświetlono także podczas organizowanej w maju 2013 r. w  Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Nocy Muzeów oraz w trakcie obchodów Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W grudniu 2012 r. Radio Plus przygotowało program, w którym przedstawiono projekt MBC co miało na celu zachęcenie słuchaczy do korzystania z cyfrowych zbiorów - w ramach cyklu audycji "Wszystkie strony Warszawy". W listopadzie 2012 r. na Konferencji "Automatyzacja Bibliotek Publicznych" wygłoszono referat poświęcony projektowi. Referat znalazł się w publikacji pokonferencyjnej. W maju 2013 r. koordynator MBC - Malwina Tomala-Pietrzak omówiła założenia projektu MBC oraz zachęciła do korzystania ze zbiorów MBC na antenie Polskiego Radia24. W czerwcu 2013 r. przedstawiono referat na temat osiągnięć MBC podczas konferencji "Cyfrowa Kultura 2013".

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=15054&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-284 zobacz obiekt >>

 2. „Logika [Johna Stuarta] Milla” [autograf B. Prusa]

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=12879&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-328 zobacz obiekt >>

 3. Lalka [autograf]

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=12878&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-363 zobacz obiekt >>

 4. Placówka [egz. korektowy, 1886]

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=12874&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-384 zobacz obiekt >>

 5. Pamiątka po dobrey matce, czyli ostatnie jey rady dla córki przez Młodą Polkę

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=12946&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-406 zobacz obiekt >>

 6. Cmentarzyk powstańczy w drugim podwórzu gmachu im. Stanisławów Kierbedziów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (ul. Koszykowa 26)

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=12773&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-430 zobacz obiekt >>

 7. Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 1935-1936

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=9883&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-456 zobacz obiekt >>

 8. Legionista Polski : redagowany przez Legionistów z r. 1914-1918

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=11812&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-489 zobacz obiekt >>