Projekt:

Digitalizacja dwóch dzienników łódzkich z lat 1923-1939

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2011 - 31 lipca 2012

Okres zawarcia umowy:

11 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Budżet: 120975,63

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

W ramach projektu zdigitalizowano wskazane w zadaniu dwa tytyły dzienników łódzkich: "Republikę" i "Ilustrowaną Republikę"  z lat 1923-1939 (wraz z dodatkami "Panorama" i "Republika Dzieci"). Po uzyskaniu zgody Narodowego Instytutu Audiowizualnego na wykorzystanie środków finansowych, które pozostały, poddaliśmy digitalizacji wychodzące w Łodzi czasopisma niemieckie z lat 1939-1945: "Freie Presse", "Litzmannstadter Zeitung" oraz wydawnictwo statystyczne "Litzmannstadt Statistische Monatsberichte". Wykonanych zostało 87221 skanów. Cały zeskanowany materiał udostępniony został w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

87221
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
95
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
5.6
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
8219
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Wszystkie materiały zdigitalizowane w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja udostępniane są bez ograniczeń w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej  http://bc.wbp.lodz.pl . Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej otwarta została w grudniu 2008 r. Zawiera głównie materiały regionalne, dotyczące zarówno Łodzi jak i regionu łódzkiego. Wg stanu na dzień 27 XI 2015 r. zawiera ponad 67 tys. publikacji. Są to czasopisma, książki, plany, pocztówki, rękopisy.  

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

8219

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

74138

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Archiwum Państwowe w Łodzi

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Panorama : ilustrowany dodatek tygodniowy "Republiki". 1924-10-26 nr 4

    http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=31496&from=publication zobacz obiekt >>

  2. Ilustrowana Republika. 1939-06-01 R. 17 nr 149

    http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=30925&from=publication zobacz obiekt >>