Projekt:

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 października 2011 - 28 września 2012

Okres zawarcia umowy:

12 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Budżet: 1694506,90

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

W ramach projektu zeskanowano 3315 publikacji (materiały biblioteczne i archiwalne) co dało ponad 200 tys. skanów. Poddano konserwacji część zbiorów. Stworzono metadane do wytypowanych obiektów. Wszystkie materiały opublikowano w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej (mbc.cyfrowemazowsze.pl). Utworzono pracownię digitalizacji - zakupiono sprzęt do digitalizacji i archiwizacji. Zakupiono i zainstalonowano program dLibra, oprogramowanie do obróbki graficznej i zarządzania obiektami cyfrowymi, oprogramowanie do kalibracji sprzętu fotograficznego i skanerów, oprogramowanie do OCR, program do konwersji cyfrowych publikacji do formatu DJVU. Dokonano zakupu skanerów formatu A1, A2, A3, A4, aparatu fotograficznego z dwoma obiektywami, stołu i statywu reprodukcyjnego do aparatu, lampy do fotografii, stacje dokującą, dyski twarde, macierz obiektową, zestawy komputerowe, serwery, monitory oraz switch.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

5
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

186575
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
3005
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
20790
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
310
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
5,5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
3315
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

publikacje dostępne w portalu mbc.cyfrowemazowsze.pl

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

3315

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

176260

Pozostałe informacje

69
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
13
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 2. Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim
 3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 5. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 6. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
 7. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 8. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 9. Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie
 10. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie
 11. Książnica Płocka
 12. Wydawnictwo Bauer
 13. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Opis działań promocyjnych:

Zamieszczano informację w portalu MSIB, na stronie domowej Biblioteki Publicznej m.st. warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, profilu MBC w portalu społecznościowym Facebook, radiu PLUS (wywiad), informacja w Radiu Kampus, stworzenie plakatów, ulotek informacyjnych o projekcie, artykuł o MBC w Kronice Mazowieckiej.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Autograf / Wiechecki Stefan

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=3708&from=&dirids=1&ver_id=&lp=12&QI= zobacz obiekt >>

 2. Tajny Detektyw

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/4158?tab=1 zobacz obiekt >>

 3. Tygodnik Motor

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=9174&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-57 zobacz obiekt >>

 4. Lalka [odbitki korektowe]

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=7332&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-78 zobacz obiekt >>

 5. Księgi parafialne Rzeczniowa

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=4080&from=&dirids=1&tab=1&lp=3&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-100 zobacz obiekt >>

 6. Księgi parafialne Grabowca

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication?id=4077&from=&dirids=1&tab=1&lp=4&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-115 zobacz obiekt >>

 7. [Widoki Warszawy]

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=4157&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-153 zobacz obiekt >>

 8. Spisy rękopisów Bolesława Prusa oraz książek i innych materiałów po nim pozostałych, ofiarowanych Bibliotece Publicznej w Warszawie przez Oktawię Głowacką [autograf].

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=4091&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-216 zobacz obiekt >>

 9. Zbiór kart żywnościowych wydanych mieszkańcom m.st. Warszawy w czasie Wielkiej Wojny Europejskiej 1914-1921

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=5392&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-238 zobacz obiekt >>

 10. Tresowane dusze [autograf] : Sztuka w trzech aktach przez Gabrielę Zapolską Janowską

  http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=3851&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=67A85545FC55A1514891AC005D381430-260 zobacz obiekt >>