Projekt:

Rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dzwięku filmów fabularnych: "Konopielka" i "Siekierezada" w reż. Witolda Leszczyńskiego - dofinansowanie pełne oraz "Lawa" w reż. Tadeusza Konwickiego, "O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji" w reż. Piotra Szulkina i "Życie raz jeszcze" w reź. Janusza Morgensterna - dofinansowanie częściowe. 2013.

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 sierpnia 2013 - 30 kwietnia 2014

Okres zawarcia umowy:

4 października 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Zebra

Budżet: 962104,00

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Cel zadania cyfrowa rekonstrukcja obazu i dźwięku dwóch świetnych filmów Witolda Leszczyńskiego, niezwykłego filmu Tadeusza Konwickiego jak i filmów ze znakomitej twórczości Janusza Morgensterna i Piotra Szulkina został w pełni wykonany. Studio systematycznie realizuje program, którego rezultatem jest przywrócenie wybitnych filmów w pierwotnej jakości współczesnym widzom, jak też kolejnym pokoleniom. Kolaudacje zrekonstruowanych cyfrowo filmów pod nadzorem artystycznym twórców i z udziałem uznanych ekspertów potwierdzają odzyskaną świetną jakość filmów i jej wpływ na odbiór utworu. Filmy sukcesywnie wchodzą do szerokiego rozpowszechniania zyskując nowych widzów.  W okresie realizacji zadania od 02.08.2013 do 30.04.2014 r. wykonano w pierwszej kolejności przeglądy techniczne materiałów wyjściowych filmów, dokonując ich oceny i stopnia trudności prac. Po konsultacji z twórcami filmów do prac rekonstrukcji obrazu wybrano: WFDiF, Chimney, DI Factory, a do prac rekonstrukcji dzwięku: Soundplace i Strefę Dzwięku Michał Żarnecki. W omawianym czasie wykonano czyszczenie materiałów, skanowanie negatywów i wybranych materiałów światłoczułych, wykonano konforming, prace rekonstrukcyjne i korekcję barwną. Działania wykonywane były pod nadzorem artystycznym twórców - operatorów obrazu, operatorów dzwięku, reżyserów. Jednocześnie trwały działania dotyczące kontroli jakości i koordynacji procesów rekonstrukcji. Odbyły się kolaudacje rekonstruowanych filmów, co pozwoliło na realizację materiałów archiwizacyjnych, podjęcie prac nad wersjami obcjojęzycznymi oraz przygotowania do rozpowszechniania. 

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

717070
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
5
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
8
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych
34
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
5
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

537803

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

30
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
12
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Studio Filmowe ZEBRA
  2. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Do każdego z filmów wykonywane są materiały promocyjne w postaci materiałów porównawczych zawierających wybrane, krótkie fragmenty przed i po rekonstrukcji obrazu, pozwalające w bardzo skrótowej formie uświadomić widzom skalę zamieszczenia materiałów pierwotnych i wartość filmu w dobrej jakości. Sukcesywnie organizowane są uroczyste premiery filmów w Warszawie w kinie "Kultura" z udziałem twórców i aktorów. Sprawozdania z premier odnotowywane są w prasie filmowej i na stronach internetowych. Podejmowane są również kontakty, mające na celu projekcje zrekonstruowanych filmów w trakcie krajowych (także zagranicznych) festiwali filmowych i imprez. Działania te przynoszą pożądane skutki.