Projekt:

Digitalizacja i udostępniane zasobów kultury i dziedzictwa narodowego 2012.

Informacje ogólne

Okres realizacji:

31 sierpnia 2012 - 31 grudnia 2012

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Studio Filmowe Zebra

Budżet: 477299,00

Rodzaj projektu:

    Audiowizualny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Celem zadania była rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku filmów fabularnych "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy (1978 r.) i "Potem nastąpi cisza" Janusza Morgensterna (1968 r.) oraz przygotowanie zrekonstruowanych materiałów do pełnego ropowszechniania - kino, DVD, nadania, VoD. Zadania zostały wykonane w całości, zgodnie z planem i w założonych terminach. Harmonogram prac był napięty z uwagi na konieczność wykonania całości zadania w 2012 r. (prace rozpoczęto 15.09.2012 r.). Materiały uzyskane w wyniku rekonstrukcji przygotowane zostały do właściwej archiwizacji. Prace rozpoczęte zostały od kontaktu z Filmoteką Narodową, będącą depozytariuszem materiałów wyjściowych filmów. Ocena zniszczenia materiałów pozwala na odpowiedni dobór materiałów, wykorzystywanych do dalszych prac. Materiały są czyszczone, skanowane, po konfomingu rozpoczyna się proces żmudnej rekonstrukcji. Równolegle prowadzone są prace rekonstrukcji cyfrowej dźwięku. Prace te wykonywane są pod nadzorem twórców, w szczególności operatorów obrazu i dźwięku. Współpraca z firmami pracującymi nad rekonstrukcją: Yakumama Film sp. z o.o., The Chimney Pot i Soundplace sp. z o.o. układała się prawidłowo. Kolaudacje filmów z udziałem twórców, przedstawiciela NInA, realizatorów prac rekonstrukcyjnych i prac korekcji kolorystycznej odbyły się w grudniu. Po przyjęciu filmów wykonane zostały materiały do archiwizacji i - odrębnie - do eksploatacji. Kontrola jakości prac odbywała się na bieżąco z udziałem Cyfrowego Repozytorium Filmowego sp. z o.o. Wszyscy partnerzy działań współpracowali harmonijnie.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

298682
- Liczba wykonanych skanów
obiektów audiowizualnych
2
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów audiowizualnych
3:38:00
- Łączny czas trwania zdigitalizowanych
materiałów audiowizualnych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet odpłatnie:

2

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

224012

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

20
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
6
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Studio Filmowe ZEBRA
  2. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Film "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy jest laureatem Złotych Lwów Gdańskich z 1978 r. Już ten fakt plasuje film w wyjątkowej pozycji. Planowane jest specjalne rozpowszechnianie filmów - lauretatów. Film "Potem nastąpi cisza" włączony został do programu uroczystych premier zcyfryzowanych filmów w kinie "Kultura" w 2013 roku. W obu przypadkach planowana jest szeroka eksploatacja, także przy uwzględnieniu wykonanych wersji językowych. Obejmuje ona kina cyfrowe, wydania DVD, nadania telewizyjne, jak i świat internetu.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Bez znieczulenia

    http://www.zebrafilm.pl/filmy/183-bez-znieczulenia zobacz obiekt >>

  2. Potem nastąpi cisza

    http://www.zebrafilm.pl/filmy/76-potem-nastapi-cisza zobacz obiekt >>