Projekt:

Rozwój pełnotekstowej bazy Bazhum

Informacje ogólne

Okres realizacji:

14 lipca 2014 - 31 sierpnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Historii Polski w Warszawie

Budżet: 171696,40

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Celem projektu była digitalizacja i udostępnienie w sieci internet w trybie open access pełnego zakresu 32 czasopism naukowych z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. W opracowanej kolekcji znalazły się czasopisma, do których pozyskano już licencje m.in. Instytutu Badań Literackich PAN, Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wydawnictwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Muzeum Narodowego w Kielcach. Proces digitalizacji obejmował skanowanie i przygotowanie do udostępnienia w sieci. Zdigitalizowany zasób w całości udostępniony został w Internecie w bazie czasopism humanistycznych i społecznych BazHum. Jednostką prezentacyjną są pojedyncze artykuły, każdy z nich został udostępniony w pliku pdf z możliwością pełnotekstowego wyszukiwania zarówno na witrynie online jak i po pobraniu przez użytkownika na dysk lokalny. Materiały zostały udostępnione na zasadach Open Access: dostęp do bazy jest bezpłatny dla każdego użytkownika do wykożystania w zakresie dozwolonego użytku.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

265607
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1602
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
6,5 TB
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
50064
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Zgodnie z planowanymi rezultatami zadania, gotowy do publikacji zasób udostępniony jest w trybie open access, bezpłatnie, bez konieczności logowania. Jednostką prezentacyjną są pojedyncze artykuły w postaci plików PDF, które można przeszukiwać. Opracowane materiały można również pobierać na dysk lokalny do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku. Serwis prezentujący czasopisma zawiera wyszukiwarkę, dzięki której użytkownik może odnaleźć interesujące go artykuły. Serwis zawiera także przeglądarkę tytułów, autorów i wydawnictw. Artykuły umieszczone w bazie można udostępniać jednym kliknięciem przez serwisy społecznościowe takie jak fb, g+, twitter i poczta elektroniczna.

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1600

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

265607

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
20
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Narodowy Instytut Dziedzictwa
 2. Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 3. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
 4. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
 5. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 6. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 7. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 8. Muzeum Narodowe w Kielcach
 9. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 10. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
 11. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 12. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
 13. Polska Akademia Umiejętności
 14. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 15. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
 16. Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
 17. Biblioteka Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
 18. Biblioteka Instytutu Historycznego UW
 19. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN
 20. Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Opis działań promocyjnych:

Do końca sierpnia przygotowana została promocja projektu, zaplanowana do realizacji po inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Wydrukowana została zakładka papierowa w nakładzie 5000 sztuk oraz przygotowane wpisy promujące zadanie, które sukcesywnie umieszczane będą w serwisach społecznościowych Muzeum - na Facebooku oraz profilu Google+. Przygotowana została również informacja prasowa o bazie BazHum i realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Digitalizacja, która zostanie przekazana Polskiej Agencji Prasowej.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Ochrona Zabytków od 1948 r. do 2013 r.

  http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/31/ zobacz obiekt >>

 2. Pamiętnik Literacki od 1902 r. do 2013 r.

  http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/8/ zobacz obiekt >>

 3. Komunikaty Mazursko-Warmińskie od 1957 r. do 2014 r.

  http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/328/ zobacz obiekt >>