Projekt:

Rozwój Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2013 - 30 czerwca 2014

Okres zawarcia umowy:

27 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

Budżet: 493692,70

Rodzaj projektu:

  Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Celem głównym projektu było zachowanie ciągłego procesu udostępniania plików cyfrowych obiektów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny (ok.48 000 wol do digitalizacji), który znajduje się w posiadaniu Biblioteki Elbląskiej. Zrealizowaliśmy to poprzez: 1. Zakup i montaż skanera zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków oraz urządzeń i akcesoriów niezbędnych do przechowywania i zabezpieczenia obiektów cyfrowych. 2.Realizację procesu digitalizacji unikatowych obiektów tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny, tj. XVIIwiecznych polonik, zgodnie z obowiązującymi standardami. Wykonano ponad 100 tys. skanów oraz opracowano 870 publikacji. Zbiory po zeskanowaniu poddano obróbce OCR i udostępniono za darmo na stronach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej. Tematyka XVII-wiecznych poloników dotyczy historii, teologii, prawa i politologii, są też pojedyncze druki z matematyki, medycyny, zielniki, kalendarze. Wszystkie dotychczas zdigitalizowane poloniki dostępne są pod poniższymi linkami: polonika XVI-wieczne: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/publication?id=48210&tab=3 polonika XVII-wieczne: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/publication?id=47855&tab=3 polonika XVIII-wieczne: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/publication?id=47906&tab=3 3.Bezpłatne udostępnianie metadanych w internecie, m.in. poprzez system dLibra, Federację Bibliotek Cyfrowych oraz portal Europeana.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

104488
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
176
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

78366

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

7
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Ukazały się materiały informacyjne dotyczące zadania na stronach internetowych Biblioteki Elbląskiej, tj. strona główna Biblioteki Elbląskiej, strona główna Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej. Na obydwu stronach zamieszczono zapis „Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+” oraz dodano logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Operatora i Programu Kultura+ Digitalizacja. W poniedziałek 9 grudnia w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida odbyło się uroczyste uruchomienie nowo zakupionego skanera z udziałem Prezydenta Elbląga Jerzego Wilka. Informacje z tego wydarzenia ukazały się na kilkunastu stronach internetowych, lokalnych i ogólnopolskich. Materiał filmowy został wyemitowany w Telewizji Elbląskiej. Informacje o zrealizowanym projekcie oraz finansowym wsparciu MKiDN zgodnie z wytycznymi projektu umieszczono na stronach www. Biblioteki Elbląskiej oraz w mediach.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. Arae votivae: in honorem lectissimi coniugii Dn. Balthasaris Sturmeri et Reginae Truncciae Patric[iorum] Mariaeburgen ...

  http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=43358&from=publication zobacz obiekt >>

 2. Entwurff seines zu edirenden Polnisch- und Preussischen Müntz- und Medaillen-Cabinets

  http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=43373&from=publication zobacz obiekt >>

 3. Natur Kundigung und gründlicher Bericht woher und welcher Gestalt ...

  http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=44077&from=publication zobacz obiekt >>

 4. Formular des Gebets / Welches zu Elbing Anno 1655 den 25. Junii am offentlichen Buß-Fast und Berth-Tage in den Christlichen ...

  http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=43341&from=publication zobacz obiekt >>

 5. Disputatio de aqua sangvinea Marieburgensi, vulgo von dem in Blut verwandelten Wasser bey Marienburg, quam sub praesidio Dni ...

  http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=44080&from=publication zobacz obiekt >>