Projekt:

Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1887-1939

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2014 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Śląska w Katowicach

Budżet: 730028,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt został sfinansowany ze środków Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: „Digitalizacja” był etapem długofalowego formowania pełnej kolekcji czasopism regionalnych w XIX i XX wieku udostępnianej w ŚBC jako unikalna baza źródłowa. Grupa docelową projektu są naukowcy, studenci, miłośnicy historii regionu, pracowniy instytucji kultury i globalna publiczność. Zdecydowano się na edycje prasy polskiej z tego okresu, w miarę kompletne, często udostępniane czytelnikom i cytowane w pracach naukowych. Wybrane tytuły to: „Gazeta Robotnicza” (wyd. Berlin, Katowice), „Nowiny Raciborskie” (Racibórz), „Katolik Codzienny” (Bytom), „Głos Śląski” (Gliwice), „Górnoślązak” (Katowice), kontynuacja, „Polak” (Katowice), kontynuacja.  Zestaw uzupełnia popularny na Górnym Śląsku dziennik niemiecki „Der Oberschlesische Wanderer”. Tytuły uzupełniły zbiór udostępnianych w ŚBC czasopism (http://www.sbc.org.pl/dlibra/text?id=wykaz-czasopism), dokumentując szczegółowo przede wszystkim okres istotnych zmian historycznych w regionie: polskie odrodzenie narodowe XIX¬–XX wieku; kampanię plebiscytową i walki powstańcze (z istniejącymi już w sieci materiałami archiwalnymi w NDAP skompletowane zostaną wszystkie źródła na temat powstań śląskich); funkcjonowanie polskiego województwa śląskiego. Dzięki przyznanym środkom zakupiono wyposażenie w postaci dwóch skanerów dziełowych, sześciu stanowisk korektorskich oraz serwera kompresji wraz z oprogramowaniem do OCR. Realizowany projekt powiększy zasób ŚBC o blisko 230 000 skanów, tj. ponad 38 000 publikacji udostępnionych czytelnikom na całym świecie. Została doposażona pracownia digitalizacyjna. Zakupiono 19 szt. sprzętu + 2 szt. zakupionego oprogramowania. Zostało utworzone stanowisko digitalizacyjne. Projekt osiągnął zakładane cele: zakupiono i wyposażono planowany sprzęt i oprogramowanie dla Społecznej Pracowni Digitalizacji BŚ: 2 skanery dziełowe formatu A1 i A2 wraz z 2 stanowiskami komputerowymi, 6 stanowisk korektorskich skanerów), 1 serwer kompresji (komputer), 6 dysków twardych zewnętrznych, 2 karty rozszerzeń dla urządzeń aktywnych (łącznie 19 szt. sprzętu). Oprogramowanie - 1 licencja oprogramowanie OCR (gotyk) i 1 licencja oprogramowanie OCR dla serwera kompresji (łącznie 2 licencje oprogramowania). Wytworzono zasób cyfrowy, spełniając wskaźniki projektu: 242847 pliki archiwalne TIFF, 38538 obiektów (publikacji PDF) o rozmiarze (zasób TIFF) 22 TB. Opublikowano 100% utworzonego zasobu w ŚBC w publicznej kolekcji projektowej. Utworzono interfejs-maprę czasopism. Wprowadzono opublikowane dokumenty (7 tytułów) do mapy czasopism, wytworzono dla plików projektu metadane techniczne i administracyjne  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

242847
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
312
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
22
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
38538
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Publikacje utworzone w ramach projektu sa dostępne online w ramach kolekcji projektowej ŚBC pod adresem: http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=217

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

38538

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

242847

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Wszystkie urządzenia nabyte w ramach projektu oklejono nalepkami z wymaganym napisem i logo. W ŚBC utworzono kolekcje projektowe, zawierające informacje o projekcie i źródle finasowania. Opis każdej publikacji projektu w polu "Sponsor digitalizacji" zawiera także formułę o źródle finansowania projektu. Informację o realizacji projektu zamieszczono w serwisie WWW Biblioteki Śląskiej, serwisie WWW Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, na profilu ŚBC serwisu Facebook. Na koniec realizacji przygotowano artykuł o realizacji i efektach projektu i przesłano do mediów lokalnych i Polskiej Agencji Prasowej. W efekcie informacja ta ukazała się na ogólnopolskich i regionalnych portalach internetowych: ogólna i lokalna Gazeta Wyborcza, Onet, Dzieje.pl, Portal Księgarski, serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych, serwis Samorządu Województwa Śląskiego, TVP Katowice, Infokatowice