Projekt:

Digitalizacja „Ilustrowanego Kuriera Codziennego“ kontynuacja za lata 1910-1924 oraz 1939 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Informacje ogólne

Okres realizacji:

7 maja 2012 - 31 sierpnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Budżet: 299263,33

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Małopolska Biblioteka Cyfrowa, której organizatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, zakończyła drugą część prac nad digitalizacją „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” za lata 1910-1924 oraz 1939 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Projekt realizowany jest w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet "Digitalizacja"). Motywacją do ubiegania się o wypożyczenie woluminów z lat 1910-1924 oraz 1939 z Biblioteki Jagiellońskiej było udostępnienie wcześniej zeskanowanych woluminów „IKC-a” w MBC. Ilustrowany Kurier Codzienny to największy dziennik okresu Drugiej Rzeczpospolitej oraz okresu I wojny światowej, stanowiący obecnie najważniejsze źródło historyczne do badania dziejów Polski Odrodzonej. Wiodąca rola IKC jako głównej kroniki informacyjnej okresu Drugiej Rzeczypospolitej jest potwierdzona przez liczne prace naukowe. Cele projektu: • Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, • Utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, • Poszerzanie oferty biblioteki o usługi dostosowane do potrzeb użytkowników i wymogów stawianych przez szybko zmieniające się standardy zdobywania wiedzy, • Udoskonalenie sposobów przeszukiwania zawartości dokumentów, • Wyrównanie szans dostępu do informacji bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość, wyznanie. Digitalizacja „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” rozpoczęła się już we wrześniu 2011 r. i jego pierwsza część trwała do końca sierpnia 2012 r. i obejmowała lata 1925-1938. Część druga trwała do października 2013 r i obejmowała lata 1910-1924. W pracowni digitalizacyjnej Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej w drugiej części zeskanowano kolejne 50 tys. stron Kuriera i 5 tys. numerów specjalnych. Prace digitalizacyjne trwały nieprzerwanie przez 2 lata. Zabezpieczono w formie cyfrowej materiał zajmujący prawie 10 TB. Dane te, a także z wcześniejszych realizowanych zadań MBC, zostały zarchiwizowane na specjalnej macierzy dyskowej, która została zakupiona w ramach otrzymanych funduszy na realizację projektu. W trakcie realizacji prac digitalizacyjnych „Kuryera” zastosowano też nowatorską metodę rozpoznawania tekstu drukowanego, co umożliwiło, po raz pierwszy na taką skalę, wysoką skuteczność indeksacji słowa drukowanego. Dzięki tej technologii zwiększyła się wartość udostępnionego materiału. Zeskanowane i opracowane zbiory zostały indeksowane przez serwery Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz udostępniane w sieci polskich bibliotek cyfrowych PIONIER. Intensywna eksploatacja dziennika spowodowała, że żadna polska placówka biblioteczna nie posiada kompletu egzemplarzy w dobrym stanie zachowania. Aktualnie użytkowe kopie poszczególnych numerów są dostępne w zasobach kilku bibliotek i archiwów w kraju i tylko intensywna akcja scaleniowa pozwoli ocalić zasób. Do tej pory w ramach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej zdigitalizowano i elektronicznie udostępniono w internecie ponad 2 miliony stron. Zajęło to ponad 7 lat. W tym czasie odwiedziło bibliotekę cyfrową ponad 6 milionów internautów z całego świata, którym oddano do dyspozycji ponad 70 tys. publikacji. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję pn. Digitalizacja „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” – z tradycją w przyszłość, która odbyła się 24 października 2013 roku. Została doposażona pracownia digitalizacyjna. Zakupiono 1 szt. sprzętu + 1 szt. oprogramowania, w tym: Zakup infrastruktury do digitalizacji (1 skaner wraz z oprogramowaniem)     Liczba za

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

51150
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
4559
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
2.2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

38363

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

38363

Pozostałe informacje

4
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Archiwum Narodowe w Krakowie