Projekt:

Digitalizacja "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" za lata 1925 - 1938 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2011 - 31 sierpnia 2012

Okres zawarcia umowy:

20 kwietnia 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Budżet: 318224,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Małopolska Biblioteka Cyfrowa, której organizatorem jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, zakończyła pracę nad digitalizacją „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” za lata 1925-1938 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. Projekt realizowany jest w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet "Digitalizacja"). Był to projekt dotyczący digitalizacji największego dziennika okresu Drugiej Rzeczpospolitej oraz okresu I wojny światowej, stanowiącego obecnie najważniejsze źródło historyczne do badania dziejów Polski Odrodzonej. Wiodąca rola IKC jako głównej kroniki informacyjnej okresu Drugiej Rzeczypospolitej jest potwierdzona przez liczne prace naukowe. Cele projektu: ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, poszerzanie oferty biblioteki o usługi dostosowane do potrzeb użytkowników i wymogów stawianych przez szybko zmieniające się standardy zdobywania wiedzy, udoskonalenie sposobów przeszukiwania zawartości dokumentów, wyrównanie szans dostępu do informacji bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość, wyznanie. Digitalizacja „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” rozpoczęła się już we wrześniu 2011 r. i trwała do końca sierpnia 2012 r. W pracowni digitalizacyjnej Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej zeskanowano ponad 90 tys. kart dziennika, a następnie udostępniono on-line 5 tys. numerów „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” wraz z dodatkami wydawniczymi. Prace trwały nieprzerwanie przez 10 miesięcy, a zgromadzony materiał w formie cyfrowej zajął ponad 5 TB danych. Dane te, a także informacje z wcześniej realizowanych zadań MBC, zostały zarchiwizowane na specjalnej macierzy dyskowej, zakupionej w ramach funduszy otrzymanych na realizację projektu. Opracowane materiały zostały udostępnione w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej i są indeksowane przez serwery Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz udostępniane w sieci polskich bibliotek cyfrowych PIONIER. Intensywna eksploatacja dziennika spowodowała, że żadna polska placówka biblioteczna nie posiada kompletu egzemplarzy zachowanych w dobrym stanie. Aktualnie użytkowe kopie poszczególnych numerów są dostępne w zasobach kilku bibliotek i archiwów w kraju i tylko intensywna akcja scaleniowa pozwoli ocalić zasób. W trakcie realizacji prac digitalizacyjnych „Kuryera” zastosowano nowatorską metodę rozpoznawania tekstu drukowanego, co umożliwiło, po raz pierwszy na taką skalę, wysoką skuteczność indeksacji słowa drukowanego. Dzięki tej technologii zwiększyła się wartość udostępnionego materiału. Udostępnienie IKC w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej stanowiło motywację do ubiegania się o wypożyczenie pozostałych woluminów z lat 1910-1924 oraz 1939 z Biblioteki Jagiellońskiej.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

91619
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
4843
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych

Udostępnianie

Pozostałe informacje

2
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Archiwum Narodowe w Krakowie
  2. Biblioteka Jagiellońska