Projekt:

Digitalizacja starodruków biblioteki parafialnej

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2014 - 29 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Budżet: 85779,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Celem projektu było zdigitalizowanie i udostępnienie w ramach Kolbuszowskiej Biblioteki Cyfrowej (dLibra) niedawno odkrytych i przekazanych do biblioteki kolekcji książek będących zbiorem dawnej biblioteki parafialnej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Digitalizacji poddano w pierwszej kolejności najcenniejszą część kolekcji jaką stanowi 173 vol. W ramach DIGITALIZACJI zaplanowano: wybór pierwszej transzy starodruków do digit. digit. w specjalistycznej zewnętrznej firmie wybranych starodruków, wykonanie opisów bibliograf. w formacie MARC21 zeskanowanych starodruków, sporządzenie opisów w dLibra i udostępnienie kopii zeskanowanych starodruków w Internecie. W ramach TWORZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA ZASOBÓW CYFROWYCH zakupiono: serwer NAS do archiwizacji cyfrowych zasobów zdigit. w ramach realizacji zadania, zakup 6 dysków do serwera NAS, zakup serwera Internetowego w celu udostępnienia na zewnątrz kopii wytworzonych w ramach zadania materiałów (w przyszłości pozostałego zbioru kolekcji), zakup 2 dysków przenośnych w celu złożenia skanów wzorcowych w repozytorium zasobów bibliotecznych BN. Biblioteka nie posiada pracowni digitalizacyjnej a zakupiony sprzęt służy do archiwizacji plików wzorcowych wytworzonych podczas realizacji zadania oraz ich bezpłatną prezentację w Internecie.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

24463
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
72
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
72
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Baza danych jest dostępna w systemie bibliotecznym mak+ - http://89.231.12.19:8080//MakPlus/auth/login.html?action=login&login=guest&pass=guest oraz w systemie bibliotecznym MAK - http://biblioteka.kolbuszowa.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=4  

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

72

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

24463

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

http://fbc.pionier.net.pl/pro/zrodla/kolbuszowska-biblioteka-cyfrowa/

Pozostałe informacje

4
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Promocja projektu odbywa się na łamach miesięcznika powiatowego "Ziemia Kolbuszowska". Dotychczas ukazały się artykuły poświęcone realizacji zadania w numerach: nr 10, s. 21 oraz w nr 12, s. 18 z 2014 r. W 2014 ukazały się również artykuł w dzienniku "Nowiny", nr 50, dod. "Nasz Tygodnik", s. 1. Ten ostatni art. ukazał się na podstawie wiedzy autora o realizowanym przez bibliotekę projekcie. W 2015 roku ukazał się artykuł w miesięczniku powiatowym "Ziemia Kolbuszowska", nr 10, s. 14. 9 marca 2015 roku zamieszczono również informację na stronie internetowej Radia Rzeszów : http://radio.rzeszow.pl/informacje/35490/znalezione-starodruki-zostana-udsotepnione-w-interneci.

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Plutarchus (ca 45-post 120). Plvtarchi Chaeronei [...] Vitae comparatae illustrium Virorum, Graecorum & Romanorum [...] / Basileae : Apvd Thomam Gvarinvm, [14 II] 1573.

    http://biblioteka.kolbuszowa.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=472&from=&dirids=74&ver_id=&lp=1&QI= zobacz obiekt >>